Forvisning af voldsmænd


Forvisning af voldsmænd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

HUSTRUVOLD: Lov nr. 449, der trådte i kraft 1. juli, kan blive et nyttigt element til at gøre noget effektivt mod hustruvold i hjemmet.

Hidtil har kvinden, offeret, måttet forlade hjemmet med eventuelle børn. Typisk blev hun placeret på et krisecenter for kvinder, hvor der var mulighed for ophold i en kortere periode. Derefter skete der typisk det, at kvinden tog tilbage til sin voldelige samlever eller ægtemand. Det var altså offeret, som måtte forlade hjemmet, mens den, der var skyld i problemet, blev tilgodeset ved at kunne blive i sine trygge rammer.

Vold i hjemmet sker som hovedregel i forbindelse med, at begge eller den ene part er påvirket af alkohol. Et alkoholmisbrug i et hjem vil i forskellige sammenhænge kræve betydelige ressourcer fra andre myndigheder (de sociale myndigheder og politiet).

Er der børn i hjemmet, er det måske dem, der betaler den højeste pris. De vil i forskellige sammenhænge skamme sig over forældrene. I skoleforløbet vil forældre ikke være nærværende. Der inviteres ikke venner eller veninder hjem. Det ældste barn påtager sig måske en voksenrolle i forhold til de andre børn og hjemmet. Som konsekvens deraf får børnene ikke et ordentligt skoleforløb med en ringere uddannelse til følge, og med en senere manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed går den negative sociale arv videre.

Noget taler for, at den nye lovgivning kan blive en hjælp. Nu er det ikke længer hustruen og børnene, som kan blive nødt til at forlade hjemmet. Formålet med lovningen er, at det er den voldelige samlever eller ægtemand, som skal forlade hjemmet i op til fire uger ad gangen. Tilmed er der mulighed for, at der kan tilknyttes et tilhold. En overtrædelse af en bortvisning eller tilhold kan straffes med bøde eller fængsel op til to år. Politimesteren træffer afgørelsen, der kan indbringes for retten. Et tilhold kan påklages til statsadvokaten. Hans afgørelse kan dog ikke påklages til andre myndigheder.

En følge af, at det er den voldelige skal finde anden bolig i en periode, kan blive en nedgang i antallet af sager om vold i hjemmet. Det vigtigste er måske, at den voldelige mand eller kvinde pludselig kan blive nødt til at skulle forklare sine omgivelser, hvorfor han/hun pludselig ikke bor hjemme.

Det bliver spændende at se en praksis. Anvendelsen af den nye lov stiller krav til begge parter i et voldeligt forhold. Landsforeningen Hjælp Voldsofre har tidligere foreslået, at den voldelige i stedet for straf skal tvinges i en forpligtende behandling. I lovningen er der også lagt op til, at en bortvisning kan have andre grunde. Her for eksempel i forbindelse med mistanke om seksuelt misbrug af børn i hjemmet. Et tilhold kan omfatte hjem, skole, arbejdsplads samt uddannelsessteder eller lignende.

Forvisning af voldsmænd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce