EU-FORBEHOLD: "Kan man forestille sig en grundlov med forbehold for fynboerne? Ja fynboerne kan måske? Men ellers? Dette spørgsmål var udgangspunktet for min grundlovstale i år, hvor jeg fokuserede på Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde.

Kan man for alvor deltage i et demokratisk samarbejde, når man skal have undtagelser? Det mener jeg ikke. Danmark må klart markere, at i internationalt samarbejde er vi ikke med på sidelinjen, men der hvor det foregår. Forbeholdene skal væk. Er der ikke blot tale om mindretalsbeskyttelse som i grundloven? Grundloven danner rammen om det demokrati, som giver flertallet ret, samtidigt med, at mindretallet bliver hørt og bevarer retten til at gøre vrøvl og påvirke udviklingen. Sådan er det også i EU-demokratiet, så forbeholdene er ikke mindretalsbeskyttelse. Det er særbehandling!"

Johannes Lebech er medlem af Europa-Parlamentet (R).
  • fyens.dk