Dårligt var Berlingske Tidende og den radikale Simon Emil Ammitzbølls krasse kronik gået i trykken, før Ammitzbøll flygtede til FN-generalforsamlingen i New York for at undgå at stå skoleret på landsmødet... tegning: hjørdis plato (frit efter christian winther)