Farcen på Bytoften
Af: Poul Erik Grønfeldt
Dalager 11
5550 Langeskov

Det kunne være en novelle af egnens poet Morten Kock, som begynder og slutter godt, men derimellem indeholder en masse drama.

Kapitel 1 omhandler jo beskrivelsen af områdets fantastiske karakter med fund af bygninger, runesten, stammebåd og ildsjæles opførsel af en kopi at et vikinge/jernalderhus til stor glæde for områdets beboere.

Kapitel 2 begynder med dramaet en junidag i 2014, hvor huset brændte ned til grunden. Man anslog en værdi på tre millioner kroner, men i stedet for at genopføre vikingehuset, hvad der jo er normalt, valgte Kerteminde Kommune at handle af med forsikringsselskabet for et kontantbeløb på kr. 1,23 millioner. Gennem to år blev der arbejdet med en genopførsel, og i 2016 vedtog arbejdsgruppen et færdigbeskrevet projekt. Det gik imidlertid anderledes og i december besluttede byrådet på trods af heftige lokale protester "Plan B," som er refereret som "Et grønt støttepunkt med fokus på cykelturisme og autocampister."

På trods af en byrådsbeslutning om IKKE at opføre et vikingehus har man efterfølgende søgt LAG-midler og får tilsagn om kr. 515.300,-.

På sidste byrådsmøde frigav byrådet en million til "Plan B," som indeholder et vikingehus, shelters og "øvrige arbejder".

Kr. 223.000 overføres til kassen, og skal vist bruges til vedligeholdelse af legepladser.

Kapitel 3 starter snart. Bliver over 350 underskrivere for genopførsel af det nedbrændte vikingehus hørt?

Synes byens borgere det er et godt visitkort at bygge shelters klods op af en motorvej, når der er fantastiske faciliteter få kilometer inde i nabokommunen?

Er erhvervslivet med på en camperplads i et område hvor der i perioder er dækfræs og mange indbrud?

Af de kr. 513.000,- skal der i øvrigt afholdes kr. 240.180,- til konsulentassistance og fondsmoms.