Racisme: I København laver Mosaisk Trossamfund og Muslimernes Fællesråd en fælles kampagne mod racisme: Antisemitisme og islamofobi - ikke i vores by.

På forunderlig vis vokser håbet om en bedre verden frem som en valmue blandt nælder og tidsler.
  • fyens.dk