Er der styr på prioriteterne i Kerteminde Kommune?
Af: Jesper Hauritz Sørensen
Byrådskandidat for Kerteminde Borgerliste, Kærsangervænget 77, 5550 Langeskov

Senest har vi kunnet følge med i, hvordan et snævert flertal i byrådet nu har fået medhold i statsforvaltningen i forhold til at måtte betale over 3 mio. kr. for et stykke landbrugsjord, der skal sikre, at der er plads til de besøgende ved Ladbyskibet. Jeg ønsker ikke at anfægte nødvendigheden af at udvikle aktiviteterne ved Ladbyskibet, som uden tvivl er et godt aktiv i Kerteminde Kommunes bestræbelser på at få flere turister til området, men mere end 600.000 kr. pr. hektar landbrugsjord er mange penge for en kommune, der økonomisk hænger med en vis legemsdel i vandskorpen. Mon ikke de penge ville kunne bruges bedre og gøre mere gavn andre steder i kommunen?

Som forælder til et barn i indskolingen kommer jeg dagligt på Langeskov Skole, afd. Pilen. Knægten er glad for at gå der, og som forældre er vi godt tilfredse med kvaliteten af undervisningen og med skolefritidsordningen på stedet.

Det har dog længe været mere og mere tydeligt, at vedligeholdelsen af skolen ikke bliver prioriteret. Indgangspartiet ind til skolen består i høj grad af glas, og det er tydeligt, at man gennem længere tid har måttet tænke kreativt for at sikre, at døre og vinduer fortsat kan holde regn og blæst ude. Det kan man gøre på mange måder. Løsningen, der er valgt her, er gaffatape. Masser af gaffatape.

Er det virkelig det vi skal leve med i vores kommunale bygninger?

Jeg vil i hvert fald hellere være med til at sikre en god kvalitet i den offentlige service for vores børn og ældre end at investere i landbrugsjord til, der skal bruges til parkeringspladser - til overpris.