En stærkere grænseregion
Af: Stephanie Lose - regionsrådsformand, Venstre, Region Syddanmark og Anke Spoorendonk, minister for justits, kultur og Europa,Slesvig-Holsten

De underskrifter, der sættes på årsplanen for 2017/18 og partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten i Kiel 21. marts i år, bekræfter det gode samarbejde i grænseregionen.

I år er der oven i købet tale om 10-året for den første partnerskabsaftale mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Det er en mærkestund, som giver anledning til at se fremad og til at glæde sig over de mange gode resultater, der er opnået i samarbejdet mellem de mange aktører i den dansk-tyske grænseregion i det seneste årti. 

Der er opnået resultater inden for f.eks. uddannelse, erhverv, mobilitet og kultur. Konkret kan nævnes projektet STaRForCE, som har fokus på uddannelser inden for handel, transport og gastronomi/turisme. I projektet prøver man at finde en måde, hvorpå danske elever på erhvervsskolerne via et praktikophold i en tysk virksomhed kan få et tysk eksamensbevis sammen med det danske. Også i samarbejdet mellem vores videregående uddannelser er der blevet skabt nye dansk-tyske studier indenfor ingeniørfaget, IT og energiområdet, der udstyrer de studerende med en dobbelt eksamen. 

Når det gælder mobilitet, gør det dansk-tyske tilbud til grænsependlere "Infocenter Grænse/Grenze" det lettere for danskere og tyskere at arbejde og bo på forskellige sider af grænsen og at skabe et regionalt arbejdsmarked på tværs af grænsen.

På erhvervsområdet har vi undersøgt, hvor vi tilsammen har styrkepositioner. Indenfor disse fælles områder har vi styrket samarbejdet. Det gælder fx på energiområdet. Her er vi verdensførende, når vi ser samlet på alle de virksomheder nord og syd for grænsen, der udvikler nye løsninger for at lagre energi og bruge den mest effektivt. Det er ret enestående i Europa, at vi ser alle virksomheder på det område som én klynge og oven i købet har oprettet et fælles kontor, der skal hjælpe med at skabe gode økonomiske rammebetingelser for denne branche. 

Det store Dybbøl 2014-projekt, hvis højdepunkt var den officielle markering af 150-året for Slaget ved Dybbøl 18. april, demonstrerede, hvor langt de dansk-tyske relationer er kommet. Det lykkedes at markere året i fællesskab gennem kultur-, erhvervs- og ungdomsarrangementer på begge sider af grænsen. Her fik vi også understreget, at vore mindretal på begge sider af grænsen er udslagsgivende for vores åbne og fredlige sameksistens i grænselandet.

De vigtigste resultater af samarbejdet er samlet i et katalog, der er udarbejdet i anledning af 10-året. 

Både resultaterne og den fredelige sameksistens er at betragte som en præstation, for krig er også en del af grænseregionens historie. Selv da Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt for 20 år siden, gav samarbejdet anledning til en del debat i grænseregionen. 

Det er vores oplevelse, at grænseregionen har vokset sig stærkere og mere integreret over de sidste 10 år, og samarbejdet hen over grænsen virker oftest som en naturlig del af hverdagen. Det er dog ingen hemmelighed, at vi også har oplevet områder, hvor samarbejdet glider knap så ubesværet. 

I starten kunne man måske tale om at høste de lavest hængende frugter, hvor potentialet var let at realisere, og hvor man kunne vise hurtige resultater. I dag er udfordringerne efterhånden mere komplekse, og det kræver en langsigtet indsats at løse dem. En indsats vi fra både delstaten Slesvig-Holsten og fra Region Syddanmark er parate til at bruge kræfter på. For selvom det kræver arbejde og ofte flere forsøg, tror vi på, at det dansk-tyske samarbejde er en vigtig forudsætning for en stærkere grænseregion. 

Når underskrifterne sættes på årsplanen og den fornyede partnerskabsaftale, bekræfter Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten samarbejdet om en fælles strategi og konkrete projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse, forskning, mobilitet, kultur og mindretal. 

Grundlaget for samarbejdet er i dag som for 10 år siden en fælles anerkendelse af fælles styrker og interesser, og at der er et stort potentiale i grænseregionen, som løbende kan realiseres.