DEN 14. JUNI fylder Storebæltsbroen syv år, og det skal fejres med manér. Forligspartierne bag den flotte bro har derfor selv bestilt gaven til de danske bilister - en prisnedsættelse på 50 kroner hver vej, hvis man kører i personbil.

Ikke et øje er tørt. Hvor gavmild en regering vi dog har. Der er blot den hage ved gaven, at den ikke løser det problem, Fyn allermest har brug for at få løst - en afskaffelse af toldmuren på Storebælt.

At nedsættelsen desuden betyder, at regeringen bliver nødt til at punge ud med ekstra penge til Mols-Linien og muligvis også til Spodsbjerg-Taars - og dermed kunstigt holde liv i nogle færgeruter, der måske slet ikke er brug for - bliver næppe nævnt i fødselsdagstalen.

Det er nemlig hamrende ulovligt at yde statstilskud til den slags, så længe vi er med i EU - akkurat som det var tilfældet med TV2.

HVAD gør man så i det opfindsomme transportministerium? Jo, man tilbyder at købe de havne, hvor færgerne nu tilfældigvis sejler til og fra. Det har jo ikke noget med statsstøtte at gøre. Vi siger bare til dem dernede i Bruxelles, at det er nødvendigt at bevare havnene af hensyn til den danske infrastruktur. Broen kan jo blive sejlet omkuld.

Men hvis de køber den i EU, kan vi sagtens finde andre gode idéer, som kan gøre livet lettere for mange danskere. Hvad med for eksempel at lade færgerne blive i havn og gøre Storebæltsbroen gratis?

Det må da være en historie, som de kan værdsætte både i Bruxelles og på Århus-kanten. De går - så vidt vides - stadig rundt og griner over, at vi først bygger en kostbar bro for derefter at holde brugen af den nede.

I AMTERNES og kommunernes forskningscenter har man regnet ud, at en afskaffelse af bropengene vil skabe 30.000 nye arbejdspladser i et bredt vækstcenter fra Sjælland og hen over Fyn.

Men den side af sagen interesserer åbenbart ikke en eneste politiker. Storebæltsforliget består uanset logik - som om ethvert politisk forlig var en naturlov.

Men den beskedne prisnedsættelse vil ikke stoppe debatten og kampen for en gratis bro. Politikerne kan ikke købe sig til fred for sølle 50 kroner. Samfundet bør ikke stille sig tilfreds, før vi har fået den fulde udnyttelse af Danmarks største enkelte trafikinvestering nogensinde.

HVORDAN skal broen så betales? Man kunne lægge udgifterne på benzinen eller på vægtafgiften. Eller gøre som i andre lande: indføre en årlig motorvejsafgift. Alle, der vil køre på motorvej, køber en mærkat, der gælder i kortere eller længere tid, så også udenlandske bilister kommer til at betale for brugen af danske motorveje, inklusiv den del, der er hængt op over et stykke vand.

DYRE trafikanlæg bør ikke betales af de få, men af de mange brugere.