Selv om der var mange gode og rigtige tanker, så er og bliver den form for nytårstale en anakronisme. Det er helt på sin plads, at dronning Mar grethe opsummerer årets gang i en altfavnende nyt årstale med behændigt formulerede irettesættelser, hvor sådanne skønnes nødvendige. Anderledes med statsministerens nyt årstale. Her er det ikke en landsfader, men en politiker, der taler. Og en sådan form for politisk status hører hjemme ved Folketingets åbning.
  • fyens.dk