Der er ingen behov for svinekommission

Bent Claudi Lassen

Der er ingen behov for svinekommission

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

SVINEPRODUKTION: Kort før jul luftede de to fynske socialdemokrater, Johannes Lundsfryd Jensen og Dan Jørgensen, et forslag om nedsættelse af en "gyllekommission", der skal udarbejde et kvalificeret grundlag for samfundets svineproduktion. De to socialdemokrater henviser til, at der er for mange svin på Fyn.

Umiddelbart lyder forslaget besnærende, især set i lyset af, at DR Radio Fyn kunne fortælle, at mens antallet af fynboer kun er vokset med to pct. de seneste 10 år, er antallet af svin på Fyn vokset med hele 24 pct.

Den nemme konklusion synes derfor at være, at noget må der gøres.

Men forslaget om en "svinekommission" baseres på den fejlagtige antagelse, at der ikke allerede i dag er fokus på de områder, som forslagsstillerne peger på, herunder - og ikke mindst - beskyttelse af miljøet og hensynet til naboerne. Faktisk har dansk svineproduktion gennemgået en enestående udvikling over de seneste 20 år, således at der i dag produceres langt flere grise, uden at der udledes flere næringsstoffer til omgivelserne. Det skyldes bl.a., at vi har femdoblet udnyttelsen af gødningen på markerne, og at vi har reduceret både ammoniakfordampningen og fosforudledningen betragteligt.

Disse resultater er bl.a. opnået, fordi vi i branchen har investeret store summer i forskning og udvikling på netop disse områder.

Diskussionen bør derfor slet ikke handle om hvor mange svin, der produceres, men i hvilket omfang produktionen er en belastning for omgivelserne.

Man skal imidlertid aldrig hvile på laurbærrene. Derfor har vi i branchen allerede sat nye mål for de kommende år, således at både ammoniakfordampningen og udledningen af kvælstof og fosfor skal reduceres yderligere, og at lugtgener skal reduceres til et minimum i takt med, at ny teknologi gør det muligt.

De to socialdemokrater foreslår bl.a., at svineproduktionen skal samles i særlige industrizoner. Men vi har i Danmark en lang tradition for enighed mellem erhvervet og skiftende regeringer om, at der skal være balance mellem antallet af husdyr og det jordareal, der er behov for. Det vil være en stor fejl at ændre herpå ved at begynde at samle svineproduktionen i industrizoner.

Den fremadrettede løsning er i stedet, at nye bedrifter, der vel og mærke er stadigt mere miljørigtige og stadigt mindre lugtbelastende, placeres væk fra byer og naboer. Dermed sikrer vi, at belastningen af miljø og omgivelser til stadighed bliver mindre samtidig med, at vi alle nyder gavn af svinebranchens særdeles positive betydning for samfundsøkonomien.

Der er ingen behov for svinekommission

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce