Den halve løsning i Renæssancehavnen
Af: Hans Petersen, Heibergsvej 22, Kerteminde

Efter to års forhandlinger har man nu lagt en fiberdug på en del af skrænten foran Dosseringen med sten ovenpå i forsøget på at stoppe skrænten i fortsat at skride ud i bassinet.

Stykket fra knækket hen til Rudolf Mathis samt fra Dosseringen 6 og til Langebro, hvor man mener, at en gammel spunsvæg redder udskridningen, gør man intet ved. At påstå den valgte løsning er en fuldgyldig erstatning for det ødelagte glacis vil være store ord. Levetiden i forhold til det ødelagte kan ikke sammenlignes. Vandpresset under Dosseringen stopper fiberdugen heller ikke.

Det er påfaldende, at entreprenøren ved konstruktionen af terrasserne valgte at bore stolpehuller ned i gennem det gamle glacis trods klare påbud om ikke at beskadige glaciset. Terrasserne kunne sagtens havde været monteret oven på glaciset. Rambøll som kommunens repræsentant burde havde forhindret det. Så havde de efterfølgende besværligheder været undgået.

Det foreholdt jeg, Hans Luunbjerg, som påstod, at Rambøll "havde skrevet sig ud af ansvaret." Da entreprenøren tilsyneladende havde erkendt sit ansvar, mente jeg, at så burde de erstatte det ødelagte glacis, men borgmesteren mente kun, man kunne forlange en "Moderne Løsning".

Som konsekvens af det fjernede glacis, blev der lagt en værdiløs betonplade, som entreprenøren frækt tillod sig at afkræve kommunen kr. 35.000 for. Det betalte kommunen hovedløst.

Jeg har gjort opmærksom på den urimelighed og foreslået at kræve de penge tilbagebetalt - alene i kraft af alt det besvær hele sagen har forvoldt. Det har ikke rigtig vundet gehør. Det er jo heller ikke deres egne penge.