Demokrati eller ...?


Demokrati eller ...?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

STORKOMMUNEBORGER: Efter at have deltaget i borgermøde 31/3 og hørt indlæg fra Jørn Sørensen (borgmester i Holbæk, formand for regeringens tænketank om nærdemokrati) og Ulrik Kjær (lektor ved institut for statskundskab ved SDU) må jeg komme med et opråb til borgerne i de seks kommuner, som skal sammenlægges under navnet Assens Kommune.

Det er på tide, at I virkelig stiller spørgsmål, ikke kun til politikerne, men også til jer selv: Hvilken slags kommune ønsker I at leve i?

På mødet blev der introduceret den model, at der skulle oprettes landsbyråd, for at politikerne bedre kunne imødekomme borgernes ønsker. Jeg har valgt at kalde det for sogneråd, da den grundlæggende idé er den samme.

Forskellen på landsbyrådene, som de blev præsenteret på mødet, og de gamle sogneråd, er at sognerådene kendte folk - de vidste, hvis folks økonomi ikke var så god, eller hvis der var andre problemer.

Det, der blev præsenteret som landsbyråd, skulle være en bestyrelse, som ikke skulle have nogen økonomisk gevinst ved at sidde der og skulle/kunne bestå af områdets VIP'ere (meget vigtige personer). For eksempel skoleinspektøren og børnehavelederen. De skulle så hjælpe kommunens politikere ved at give dem "indblik".

Det lyder som en god idé, men når borgermødets overskrift lød "Borgerinddragelse i den nye storkommune", har jeg svært ved at forstå, hvad der menes med at være borger i en kommune. For i bund og grund er det jo dem, der skal sidde i landsbyrådene, der skal tale alle borgeres sag.

Jeg vil have svært ved at tro på, at for eksempel en skoleinspektør og en børnehaveleder ville kunne sige til kommunen, at der skulle en bedre service til, for at vores ældste borgere fik mere hjælp til at kunne blive i deres eget hjem i stedet for at blive lukket ind på et alderdomshjem og vente dér på det, vi alle sammen skal en dag. Fremfor at de kunne få moderniseret vores/deres børnehave eller skole.

Uanset hvem der skulle sidde i landsbyrådene, mener jeg, at folk først og fremmest tænker på sig selv og sine nærmeste og ikke, som da vi havde sogneråd, og hele byen kendte hinanden. Måske sidder du og ryster på hovedet nu, men spørg lige dig selv om, hvor mange af dine naboer du egentlig kender?

Jeg vil give politikerne ret i, at man skal kende alle kommunens indbyggeres ønsker og behov, men det opnår man ikke ved, at der skal sidde en bestyrelse og komme med hint til, hvad der er behov for.

Jeg foreslår, at de politikere vi får i den nye kommune, kommer helt ned til jorden til den almindelige mand. Og at de i stedet for at lave landsbyråd inviterer alle borgerne i de bestemte områder til samrådsmøder, en gang om måneden eller efter behov. Og at de lader alle borgerne i udkantsområderne komme med hint og forslag til politikerne.

Alle former for demokrati forsvinder, hvis nogle VIP-personer skal diktere, hvad de tror, deres landsby har behov for - for hvad med den lille mands sag, bistandsklienten, den handicappede, den scleroseramte, den kræftsyge, indvandrerne, alle de minoritetspersoner, der blev kaldt for landsbytosser, da sognerådene eksisterede?

Jeg er selv medlem af Vestfyns Listen, men taler ikke på bestyrelsens vegne.Jeg taler simpelthen for min egen regning og opfordrer alle til at tage stilling til, hvilken form for demokrati de vil leve i.

Demokrati eller ...?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce