Debattør: Brugsforliget er en meget mystisk sag
Af: Hans Petersen, Heibergsvej

I anledning af John Skov Hansens indlæg, vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til sagen.

Da jeg den 23/6 blev bekendt med forliget mellem Superbrugsen og kommunen, var det første, der undrede mig, at Hans Luunbjerg for Kerteminde Kommune allerede den 15/6 havde underskrevet forliget, trods den formelle godkendelse først kunne ske på byrådsmødet 22/6.

I forliget er der ingen steder taget forbehold for byrådets godkendelse. Ingen har bemærket denne vigtige mangel, hverken kommunens advokat, kommunens jurister, direktionen eller de 25 byrådsmedlemmer.

25/6 sendte jeg følgende læserbrev til F.S: På Stiftstidendes lokalsider 24/6 toner to smilende personer frem, Superbrugsens Jan Sandgaard og borgmester Hans Luunbjerg. Anledningen var det indgåede forlig om fremtidig leje. Medens jeg udmærket forstod Jan Sandgaards smil, forstod jeg ikke Hans Luunbjergs. Han burde nærmest fælde en lille tåre efter ved aftalen at havde nedsat Superbrugsens leje, som årligt fremover forringer kommunens økonomi med kr. 500.000 i et i forvejen presset budget. Hvem skal nu undgælde?

Samtidig bad jeg F.S. om at få et svar på det specielle problem om det manglende forbehold i forliget fra Hans Luunbjerg. Det var tilsyneladende meget svært. Først den 10/7 troner Hans Luunbjerg frem i F.S. med kommentaren: "Det er nemlig normalt i den slags sager, at forlig underskrives med en klausul om, at det først er gældende, når byrådet har godkendt det".

Den selvfølgelighed, han herved beskriver er logik. Hvorfor står det så ikke i forliget? Hvad nu hvis nye oplysninger i sagen havde fået byrådet til at forkaste forliget? Spørgsmålet er: Kan Hans Luunbjerg dokumentere, at der er skrevet et forbehold for byrådets godkendelse? Jeg tror, det bliver svært.

Mystikken øges, da byrådsmedlem Knud Ahrnkiel DF giver udtryk for, at han ikke var klar over, at Hans Luunbjerg havde skrevet under før byrådsmødet, hvilket han er stærkt utilfreds med og følger op på.

I det hele taget er sagen meget mystisk. I Januar giver kommunens advokat ved et møde med Jan Lyskjær udtryk for "At her har Kommunen en god sag". I marts henvendte Jan Lyskjær, som havde medvirket i forbindelse med den oprindelige lejeaftale i 2013, sig til Hans Luunbjerg med tilbud om bistand, da det netop er hans specielle område, hvilket blev afvist.

Normalt ville en sådan henvendelse blive vel modtaget. Man skulle tro, at det for enhver pris handlede om at være så godt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, men desværre ikke i dette tilfælde. Spørgsmålet var, om der allerede der, var indgået en politisk aftale i sagen? Pludselig var "den gode sag" ændret til, at kommunen muligvis ville tabe sagen, efterfølgende blev byrådsmedlemmerne anbefalet at stemme for forliget, hvilket endte med det for kommunen sørgelige resultat.