Debattør: Borgmesteren skal finde brostensnotat
Af: Steen Ørsted, Vestergade 55, Kerteminde

Til Lena Jørgensens indlæg (13/7) har jeg følgende kommentar: Det er mit indtryk, at der i byrådet længe havde været enighed om, at brostenene ved havnen "ikke fungerede optimalt," og at der skulle findes en løsning på problemet.

På et tidspunkt stillede SF i byrådet et forslag til afstemning om, at stenene skulle erstattes af lys asfalt. Fin idé, men da forslaget kom som en overraskelse for alle, og da ingen undersøgelser om andre løsninger blev fremlagt og diskuteret, kunne byrådet på dette mangelfulde grundlag ikke vedtage det ene forslag, som forudsigeligt - og selvfølgelig - blev forkastet.

Der blev dog indført et notat om, at der skulle arbejdes videre på sagen. Herefter konkluderede Hans Luunbjerg lidt behændigt, syntes jeg, at så var vi tilbage til status quo, som var, at situationen skulle fortsætte, som den var og er nu. Da borgmesteren på et senere tidspunkt af byrådsmøde af Jutta Lundqvist (enhedslisten) blev mindet om notatet, kunne han "ikke lige huske det" og slog det hen.

Når Luunbjerg nu siger, at der ikke i byrådet har været flertal for en ændring af brolægningen, mener jeg, det er en tilsnigelse. Dét, der ikke var flertal for, var på uforberedt grundlag at vedtage ét enkelt forslag, der pludselig blev stillet. Og dét er altså ikke det samme.