Debat fra Bogense: Åbent brev vedrørende Bybækken
Af: Bjarne Fohlmann, Trondheimparken 14, 5400 Bogense

Underegnede er en af de grundejere i Bogense der fik indkaldelse til "orientering" vedrørende projekt for klimasikring (skybrud). Det er mig uforståeligt, at kommunalbestyrelsen synes, at omkostninger, eller dele heraf, skal pålignes nogle grundejere og ikke alle der leder regnvand til Bybækken. Vi har alle købt byggegrund af kommunen, vi har betalt tilslutning til kloak og vi betaler vandafledningsafgift.

Jeg er ikke bekendt med, at der er særskilte betingelser for påligning af ekstra miljøomkostninger for grunde beliggende i en bestemt kote eller på lige/ulige husnumre på nord- eller sydsiden af vejen eller andet. Det er i min verden en underlig ligning. Vi/kommunen har penge til at lave strandpromenade, havnebad med sauna, nedrivning af fine bygninger, kunststofboldbaner, multihaller og meget andet luksus. Men ikke til at løse en bundet opgave med afledning af regnvand, uden at påligne særskat på noglematrikler.

Hvad bliver mon det næste sjove påfund? Har kommunalbestyrelsen, både den røde og den blå fløj, til sinds at indføre delvis brugerbetaling? Hvad er den dybere mening med denne form for brugerbetaling kaldet partsdeling?

Mere om emnet

Se alle
Debat: En robust klimasikring

Debat: En robust klimasikring