Debat: Stor frustration over vindmølleprocessen
Af: På vegne af arbejdsgruppe Nej tak til kæmpevindmøller i Munkebo, Else Kjærgaard og Gunner Schroll, Boels Bro, Munkebo

Vi har påpeget så mange fejl, mangler og usikkerheder og mener at lokalplan 233 og 258 er ugyldige underbygget med et notat fra en højt respekteret professor. Er det rimeligt, at kommunen der skal varetage borgernes interesse og følge love og regler, ikke tager de mange punkter alvorligt, men alene Energi Fyns interesser? Vi forstår heller ikke, 

- at byrådspolitikere, som også stiller spørgsmålstegn ved sagen, ingen objektiv, juridisk hjælp har fra administrationen.- at lokalt valgte byrådspolitikere ukritisk følger deres formænds holdninger, uagtet de inderst inde er af en anden opfattelse.- at byrådet ensidigt orienteres om erstatningsansvar, såfremt de ikke stemmer ja til byggetilladelsen, uagtet Energi Fyn selv har forbrudt sig på love og regler og derfor har svært ved at påberåbe sig erstatning.- at kommunen vil tillade større generatorkraft i møllerne, end tilladt i de bindende bestemmelser.- at Boels Bro bådehavn, de fredede huse på området, stisystemerne og de mange grønne områder ikke betragtes som støjfølsomme arealanvendelser.at kommunen ikke vil undersøge lovligheden af at en offentlig ejet virksomhed Odense Havn (LPO) og Energi Fyns aftale om en brugsret til opstilling og drift af 3 kæmpevindmøller, ikke har været i prækvalifikation eller offentlig licitation.- at kommunen allerede har givet tilladelse til flere af Energi Fyns ansøgte punkter, selvom de endnu ikke har været politisk behandlet.