Læserbrev

Til Kommunalbestyrelsen

Vi undres i skolebestyrelsen over den drejning, anlægsprocessen for den nye SFO har taget.

Vi er repræsenteret i det byggeudvalg, som er oprettet, og der godkendte vi 18. december 2017 en dagsorden, der indeholdt tre mulige placeringer af den nye SFO:

  • nybygning ved Syrenvej,
  • en tilbygning til skolen
  • en renovering af de eksisterende bygninger, Lilletoften og Toftebo.

Sagen behandles politisk i marts, hvorefter der pludselig er tilføjet endnu en placering, nemlig "ved Lunden", et område mellem skolen og Aggershøj.

Det til trods vælger kultur- og socialudvalget og teknik,- miljø- og havneudvalget at anbefale en placering ved Syrenvej. Herefter hæves sagen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvor et flertal vælger at gå imod de to fagudvalg og pege på den nye placering samt ønske en nabohøring om Syrenvej forud.

Det er også blevet pålagt politisk, at der skal findes forslag til anvendelser for bygningen, morgen, middag, aften og weekender. Dette strider imod de høringssvar og spørgeskemaer, som har været forelagt personale, børn, skolebestyrelse og forældregruppe. Vi er helt enige i, at det er oplagt, at skolen gør brug af nogle af rummene, men det bør ikke være sådan, at personalet i SFO'en skal rydde alle projekter til side hver dag eller risikere at komme til nogle beskidte lokaler.

Hvad blev der af den ambitiøse plan om en unik og brugbar bygning for børnene, som vi kunne være stolte af og vise frem, som blev fremført fra politisk side? Vi har flere gange påpeget, at der bør være en væsentlig forskel på skole og fritidsleg, men ved en placering "ved Lunden" vil bygningen ligge ved eller på noget af legepladsen, som bruges i frikvarterene. Det vil også ødelægge et areal, hvor der spilles bold og der leges i træerne. Endvidere vil det muligvis ødelægge noget af løbebanen, som bruges flittigt af idrætslærerne i undervisningen.

Vi står tilbage med en fornemmelse af, at vi er blevet spurgt, men ikke hørt.

Hvorfor kom der en fjerde placering? Hvorfor blev det hævet til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen? Hvorfor lytter man ikke til de svar, man får?

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Bange for dyre byggegrundspriser: Derfor hævede borgmesteren sfo-sag til byrådet

Bange for dyre byggegrundspriser: Derfor hævede borgmesteren sfo-sag til byrådet