Debat: Hensyn til natur og miljø
Af: Brian Lebæk, Hyldehaven 21, Otterup, kandidat Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil støtte og udvikle landbruget på Nordfyn. Har erhvervet det godt, kan man forvente, at der skabes arbejdspladser med gode løn- og arbejdsforhold. Det landbrug, vi støtter, skal vise hensyn til sine omgivelser og være bæredygtigt.

For mig drejer bæredygtighed sig om natur og miljø. Lige nu er der fokus på rent drikkevand, og landbruget kan ikke sige sig fri for at være en faktor i udfordringerne. Det samme gælder udledningen af skadelige stoffer til fjorde og bælter.

Vi ønsker mindre brug af sprøjtemidler og gødning, så vi fortsat kan drikke vand fra hanen og bevare et rigt dyre- og planteliv. De nye vandløbsregulativer er et godt kompromis mellem afvandings- og naturinteresser, og det er også et eksempel på, at vi i fællesskab kan skabe gode løsninger. Anderledes forholder det sig med vådområder, der skulle være en del af landbrugets betaling for at gøde mere. Der var end ikke opbakning til forundersøgelser, så lodsejerne vidste, hvad de sagde nej til.

Det er ærgerligt, da vådområder er en god måde at nedbringe udledningen af kvælstof og ikke mindst at opfylde regeringens mål i forhold til landbrugspakken. Der er dog nogle mindre områder, indmeldt af lodsejere, på vej igennem systemet. Landbruget skal have gode vilkår, men det skal naturligvis ske med mest muligt hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd. Vi støtter øget omlægning til økologi og andre veje til at gøre landbruget mere bæredygtigt.