Debat: Erhvervsdrivende uden snerydning skal have "bøder"
Af: Jens Aabjerg Larsen, Hans Tausensgade 47, Birkende

Godt gået, hr. borgmester Hans Luunbjerg (V), sådan burde alle byrådsmedlemmer gøre, som praktikanter i Kerteminde Kommune, at kunne "springe ind" der, hvor der er brug for dem og ikke kun i hjemmeplejen, men over alt inden for kommunen.

Det burde indføres obligatorisk for fremtidige byrådspolitikere, selv at prøve det, de vil have ændret til at gøre.

Sådan burde det være i alle kommuner, regioner og i Folketinget, og i regeringen - obligatorisk, og de tager ikke skade af det. Tværtimod. Alle dem, der arbejder inden for kommunen, gør deres arbejde til karakterskalaen 12 - de gør hvad de kan og nogle gange mere. Der er altid kværulanter blandt borgerne, som er "Dovne Robert" selv, og tillige med "gratister", der ikke kan få nok, uanset hvad. Fordi de er født med en guldske i kæften.

Og så er der de borgere, som ikke gør det, de skal, som grundejere rydde fortov/vej efter snefald og bestrø dette. Det er "Dovne Robert" - en "bøde" i form af samfundstjeneste ville være på sin plads. Under opsyn.

Men at erhvervsdrivende ikke kan indse dette, beviser hvem de selv er, "Dovne Robert", hvilket burde give dem en "fysisk næse" på mindst 20 centimeter for hver gang, de undlader at gøre det, de skal som erhvervsdrivende.