bk ringen

Den gamle hæderkronede og traditionsrige bokseklub BK Ringen er for nylig flyttet til nye lokaler på Bolbro Skole. Det har været en hård, men succesfuld flytning fra de gamle lokaler på Tornbjerg Skole. Alt arbejdet er udført af klubbens tidligere aktive på frivillig basis, så man kan forstå, at det har været hårdt.

Men fra os skal der ikke lyde den mindste klage. Vi har fået de ydre rammer for vort arbejde med byens unge, og det er det vigtigste.

BK Ringen er mere og andet end en simpel sportsklub, som så mange andre. BK Ringen tager stolthed i at kunne tilbyde de unge meget mere end sport. Ikke bare den ugentlige træning, men også dels en mulighed for at udvikle en stærk og positiv psyke, et godt kammeratskab og en stærk følelse, sammenhold og loyalitet, dels en vindermentalitet, en medmenneskelig omsorg for andre og ikke mindst en gensidig respekt, der kommer de unge til gavn i det voksne liv.

På den måde er klubben mere end en sportsklub, den har udviklet sig til at være et socialt og samfundsgavnligt eksperiment til gavn for unge fra alle samfundsklasser - et eksperiment vi gennem mange år har set særdeles mange gode resultater af.

De unge i klubben har fået mange gode værdier tilført gennem sporten, som f.eks. "rejs dig og kæmp videre, selv om tingen går dig imod", "vis respekt for dine modstandere", "slå aldrig på en der ligger ned" og "udvis solidaritet og empati med alle omkring dig".

Disse er kun et udvalg af de mange gode værdier, som BK Ringen holder højt, og vindermentaliteten mod alle odds er blot en mere, som hjælper dig til at komme videre livet i hver en form for modgang.

Klubben slutter altid op om gamle medlemmer, der af den ene eller anden grund er gået ned som følge af sygdom eller lignende.

Nu er klubben med sin flytning imidlertid kommet i økonomiske trange kår - skønt god støtte fra Odense Kommune - og vi, klubbens gamle kæmpere, må på banen igen og give lidt tilbage til vor gamle klub.
  • fyens.dk