Da Andersen fyldte 125

Erik Martensen fhv. reklamechef - Odense

Da Andersen fyldte 125

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I 1930 festede Odense også for H.C. Andersen. Der blev sunget og musiceret, læst op og spillet teater, og det nye museum i Hans Jensens Stræde blev indviet. Og så blev der selvfølgelig skumlet her og dér.

I 1930 blev der i anledning af 125-året for H. C. Andersens fødsel holdt "Mindefester" i Odense. Disse festligheder fandt ikke sted i de råkolde aprildage omkring digterens fødselsdag, men midt i sommerens lyse og varme dage.

I komitéen, der stod for mindefesterne og havde borgmester H. Chr. Petersen (K) som formand, var de mest fremtrædende personer konsul P. A. Kruuse, museumsinspektør Chr. M. K. Petersen og rektor H. St. Holbeck. Og arrangementerne blev bakket op af byens borgere, også med økonomiske støtte.

Alt dette og meget mere kunne man læse i Fyens Stiftstidendes store særtillæg "H.C. Andersen 1805-1930", der udkom i denne forbindelse. Særtillægget indledes med et digt til H.C. Andersen af forfatteren Emil Bønnelycke, hvor det sidste vers lyder:

Paa Svanevinger

et Navn sig svinger

imod det lyse, klare Gry

som det sig nærmer,

det er som skærmer

det den gamle, festligt

klædte By.

Festlighederne begyndte fredag den 11. juli med musik gennem gaderne om morgenen, og om eftermiddagen var der musik i Kongens Have af et stort orkester. Der var åbning af det nye H. C. Andersen Museum i Hans Jensens Stræde, og den nybyggede mindehal, skænket af fabrikant Thomas B. Thrige, blev indviet i overværelse af en indbudt kreds. Efter højtideligheden åbnede en udstilling "Minder om H.C. Andersen."

Kl. 20 var der festaften i Fyns Forsamlingshus med bl.a. J. P. E. Hartmanns Ouverture til H. C. Andersens opera "Liden Kirsten." Kantate af Ernst v. d. Recke med musik af P. E. Lange-Müller, skrevet i anledning af H. C. Andersens 100- års fødselsdag blev sunget af Odense Madrigalkor og Odense Korforening. Aftenen sluttede med tale af professor Vilh. Andersen, og man sang "I Danmark er jeg født." Billetpriser fra 75 øre til tre kr . Og Statsradiofonien transmitterede festen over København-Kalundborg.

Lørdag den 12. juli var der igen musik gennem gaderne og koncert på Gråbrødre Plads ved H.C. Andersen-statuen. Eftermiddagen bød på tale af H.C. Andersen-forskeren dr. phil. Paul V. Rubow i Rådhusets festsal, og i Slotsgården kunne man formedelst 50 øre overvære sang af Odense Mandskor og folkedanse af et børnehold.

Om aftenen festforestilling på Odense Teater med "Amor og Digteren" af Sophus Michaëlis med musik af Carl Nielsen, som selv dirigerede orkesteret. Endvidere blev opført "Den ny Barselstue " af H.C. Andersen og en ballet over eventyret "Lille Idas Blomster".

På samme tidspunkt, men på Industripalæet, læste kgl. skuespiller Holger Gabrielsen eventyr af H.C. Andersen, og i Læseforeningens Have sang Herrekoret "Arion", og aftenen sluttede med fyrværkeri.

Søndag den 13. juli stod skoleelevernes æresoptog for den gamle digter på programmet med afgang fra Sortebrødre Torv gennem Hans Jensens Stræde til Gråbrødre Plads og Klokkedybet med ankomst til Flakhaven, hvor der synges sange af H.C. Andersen.

Senere læste skuespillerinde ved Det kgl. Teater Clara Pontoppidan udvalgte H.C. Andersen Eventyr i Rådhuset festsal, og om aftenen blev lørdagens festforestilling på Odense Teater gentaget.

Men der var også fest i Fruens Bøge om søndagen: koncert, sang af mandskor, folkedans af 200 Odense-børn , oplæsning af eventyr af skuespilleren Jakob Texière, forestilling med dans og tableauer arrangeret af fru Dagmar Seldorf på Pantomimeteatret og dans for publikum.

En skovfest, der sluttede med "Stort Kunst- og Festfyrværkeri med Motiver fra H.C. Andersens Eventyr, og Søen og Skoven var pragtfuldt illumineret."

Særtillægget rummer en mængde interessante artikler, hvor H.C. Andersens liv og levned bliver endevendt, som f.eks. et kapitel om "Den store Digters Liv fra Vuggen til Graven".

Der er en beretning om H.C. Andersens lystspil "Den ny Barselstue", der blev opført på Det kgl. Teater på digterens 70-års fødselsdag den 2. april 1875. Og man kan læse om H.C. Andersens barndomsår i Odense, om konfirmationen, skuespillerdrømme og audiens hos prinsguvernøren Christian Frederik på Odense Slot.

Også spådommen fra hans barndom, der gik i opfyldelse, da han blev udnævnt til æresborger i Odense 1867, er udførligt beskrevet med modtagelse på Rådhuset, taler, fakkeltog og hilsener fra nær og fjern.

Interessant er det også at se en fuldstændig fortegnelse over H. C. Andersens store produktion af skuespil, operaer, noveller, eventyr, digte og romaner. Ikke mindre spændende er det at se den omfattende liste af litteratur på dansk om H.C. Andersen. Den omfatter bøger, brevsamlinger, dagbøger og tidskriftartikler. En samling som her 75 år efter må være udvidet ganske betydeligt.

Et kapitel er helliget H.C. Andersens lyrik, et andet hans tegninger og fantasifulde klip, som datiden betragtede som ubehjælpsomme og naive, men som i dag er meget værdsat og er med til at vise en anden side af digterens kunstneriske virke.

Den 2. april 1905, på 100-års dagen for H.C. Andersens fødsel, kom der gang i planerne om at indrette et museum i digterens fødehjem, og det blev indviet i 1908. Museet i det lille hus blev hurtigt fyldt op med dokumenter, billeder, tegninger, H.C. Andersen udgaver på forskellige sprog og flere af digterens personlige ejendele som hat, rejsetøj og møbler.

Men da en kreds af H.C. Andersen-interesserede med rektor H. St. Holbeck i spidsen fik dannet H.C. Andersen Samfundet, kom der planer om en udvidelse af museet på bordet. H. C. Andersen Samfundet havde bl.a. til formål at værne om digterens minde, udbrede kendskab til hans værker og yde bistand til H.C. Andersen forskningen.

H.C. Andersen Samfundet gik ind for at holde en mindefest i 125-året for digterens fødsel, og Odense Byråd blev opfordret til at yde en garantikapital til festen. Fra byrådet lød det:"Vi kan gaa med til at yde en Garantikapital for en 3-Dages Mindefest, men vi skal ogsaa have en Udvidelse af H. C. Andersens Hus. Hvis H. C. Andersen Samfundet ved en Indsamling vil skaffe 80.000 Kr. til en Mindehal, giver Kommunen 20.000 Kr. til en Mindefest."

Inden indsamlingen gik i gang, kom den glædelige meddelelse, at fabrikant Thomas B. Thrige ville skænke 100.000 kr. til opførelse af mindehallen. Ved en indsamling blandt Odenses borgere kom der yderligere 70.000 kr. til udsmykning af mindehallen, og Ny Carlsberg Fonden ydede en gave på 30.000 kr. til udsmykning af kuppelsalen i det nye museum.

Det 64-sider store tillæg rummer også nogle interessante betragtninger af rektor H. St. Holbeck, som bl.a. skriver, at formålet med mindefestlighederne er, at et større publikum får eventyrene rigtigt at kende og får øjnene op for de tanker, værdier og ideer, der ligger gemt i dem.

Det skulle bl.a. ske ved, at vore bedste skuespillere læste op af eventyrene, og ved at anerkendte H. C. Andersen forskere kunne delagtiggøre andre i deres viden på dette område.

Det var åbenbart ikke alle, der syntes om, at Odense "tog patent" på festligholdelsen af H. C. Andersens minde. Rektor H. St. Holbeck har således noteret: "Et jysk Dagblad skrev i Dagene omkring Digterens Fødselsdag, at saasom Odense af Naturen er blottet for alle Turistattraktioner, har man fundet paa at udnytte H. C. Andersen i Turistsagens Interesse." Og i københavnske Blade har det ikke manglet paa Udtryk for en vis Forargelse over, at man i Odense driver Lokalpatriotismen saa vidt, at man vil "forpagte" Digteren, skønt han dog tilhører hele det danske Folk."

Sådan lød ordene forud for H.C. Andersen-mindefesterne i Odense for 75 år siden, og med henblik på festlighederne for 200-året for digterens fødsel og hele den debat, der har været om sammensætningen af programmet, kan man måske blot udtale et "Ak, hvor forandret."

Eller kan man?

Erik Martensen, Musvågevej 58, Odense NV, er tidl. reklamechef.
Sådan så forsiden ud på det tillæg, Fyens Stiftstidende udsendte i 1930 i anledning af H.C. Andersens 125 års fødselsdag.
Sådan så forsiden ud på det tillæg, Fyens Stiftstidende udsendte i 1930 i anledning af H.C. Andersens 125 års fødselsdag.

Da Andersen fyldte 125

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce