Da Amanda fik stemmeret


Da Amanda fik stemmeret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I 1908 var kvinder for første gang valgbare og kunne stemme. Det resulterede i, at det ellers lidet agtede valg til Hjælpekassen blev en gyser i mange kommuner. I Kerteminde involverede den lokale avis sig med succes i valget.

Hjælpekassen, hvor ubemidlede kunne søge støtte, var en vigtig del af fattigvæsenet i de danske sogne eller kommuner i begyndelsen af 1900-tallet. Hvert andet år var der valg til dens råd. Normalt en formalitet, hvor by- eller sogneråd blev enige om, hvilke fem personer der skulle fungere i den følgende periode, men i 1908 knyttede der sig en usædvanlig omstændighed til valget: Det var første gang, kvinder var valgbare og kunne stemme.

Kjerteminde Avis havde ofte vist sig kvindesagen positivt stemt og f.eks. ved gentagne lejligheder refereret kvindekongresser i ind- og udland med egne (!) korrespondenter. Avisen trådte dog i nælderne, da redaktør Vergmann 29. februar konstaterede, at kvinderne åbenbart var ret ligeglade med deres nye valgret, da "kun to har meldt sig for at komme til at stemme til Valget til Hjælpekassen".

Skuespillerinden Sofie Kragh, der som model for Amanda navngav kertemindepiger til alle tider, var på dette tidspunkt stadig i fuld vigør i København, men Amanda var allerede et begreb, og kertemindepigerne var helt parat derhjemme. I et meget præcist svar blev redaktøren belært om, at han tog fejl. Kvinderne skulle automatisk stå på valglisterne, og kun hvis de konstaterede, at det ikke var tilfældet, skulle de reagere.

I KERTEMINDE var den politiske kamp hård. Højre, Venstre og Socialisterne kæmpede om vælgernes gunst, og Kjerteminde Avis, der indædt bekendte sig til Højre, vidste ikke alt det dårlige, der kunne siges om socialisterne, som efter avisens mening ikke blot ville "Middelklassens Ruin", men også var skadelig for arbejderne, der måtte søge oplysning hos dagspressen: "Det er dens Opgave at lære Arbejdere til at skelne mellem deres sande og deres falske Venner. Dertil kræves, at Socialismens Usandheder og Bagvaskelser anholdes og belyses lige saa ofte, som de fremsættes."

Det gik pludselig op for alle, at når kvinderne havde fået stemmeret, skulle de vindes for den rette sag. Et tidligt forsøg på fredsvalg blev derfor forkastet af såvel socialister som afholdsfolkene, hvis tre lokale loger mente, at ved tildelinger fra hjælpekassen burde der tages hensyn til ædrueligheden. Socialister, liste A, og afholdsfolk, liste C, opstillede derefter deres egne lister, som begge var uden kvinder.

DET VAR et stort fejltrin, for derved kunne den fælles "Foreningsliste", liste B, som blev opstillet af Håndværker- & Industriforeningen, Fiskerforeningen, Handelsforeningen, Sømandsforeningen og en meget aktiv afdeling af Dansk Kvindesamfund, appellere til kvinderne.

Som topkandidat fik den Fru Skoleinspektør Kragh, men som nr. 5 havde den desuden noget så usædvanligt som en kvinde, der fik lov til at stå med sit eget fornavn, Elise, selv om hun var gift med fisker Thygesen.

Ganske ideelt set fra Højres synspunkt fik man ad denne vej såvel Venstres som fiskernes tilhængere med ved denne ene lejlighed, og så kørte pressekampagnen ellers:

"Enhver valgberettiget Mand og Kvinde, som vil forhindre, at Socialdemokraterne besætter disse Pladser, maa møde paa Raadhuset paa Mandag mellem Kl. 10 og 12 Formiddag eller 5 og 8 Eftermiddag og sætte X ved Liste B."

På valgdagen udkom Kjerteminde Avis til normal tid, dvs. ca. klokken 16, så der var såvel beretning om en lille stemmeprocent om formiddagen som en ny, indtrængende appel:

"Hvordan opnaar man et godt Resultat?

Det faar man ved, at alle stemmeberettigede Mænd og Kvinder møder talrigt og sætter kryds ved

Liste B

Naar Manden ikke vil ud at stemme, saa skal hans Hustru, der første Gang skal stemme, sørge for at faa ham hen at stemme mellem Kl. 5 og 8 i Aften, og er Hustruen tilbageholdende, saa maa hendes Mand foreholde hende, hvor vigtigt det er, at hun kommer med: Stemmeret er Stemmepligt.

Mød derfor frem og stem paa

Liste B."

Tværs over hele forsiden på Kjerteminde Avis stod med gigantiske typer: HUSK AT SÆTTE X UDFOR LISTE B

SELVE valgprocessen var af gode grunde ikke hvermands eje, så avisen havde også en meget klar instruktion om, hvad vælgeren skulle gøre, når han/hun havde fået udleveret sin stemmeseddel:

"Vælgeren maa Intet som helst andet skrive på Stemmesedlen eller Konvolutten ud over det omtalte Kryds.

En Stemmeseddel med f. Ex. 3 Lister vil faa Afstemningen til at se saaledes ud:

Liste A

Liste B

Liste C

Efter at en Vælger, som hylder liste B, har stemt, vil Sedlen se saaledes ud:

Liste A

Liste B X

Liste C"

Yderligere fulgte en grundig redegørelse for, hvorledes pladserne i det nye råd ville blive fordelt, så ingen skulle tro, at det bare for den enkelte liste gjaldt om at få flest stemmer. De fem pladser blev fordelt i forhold til de opnåede stemmer.

KVINDERNE havde grund til at være optimister. I sognekommunerne omkring byen havde der været fredsvalg, og der var valgt kvinder i stort tal. I to sogne på Hindsholm, Dalby-Stubberup og Mesinge havde de endog flertal. F.eks. sad i Mesinges Hjælpekasse nu Dyrlæge Langes hustru, Lærer Erntsens hustru og Smed Larsens hustru. I Revninge og Store Viby blev kun valgt en enkelt kvinde hvert sted, men de havde til gengæld deres egne navne: Dorthea Jeppesen og syerske Johanne Pedersen, Måle.

Valget blev et tilløbsstykke. Der var 910 stemmeberettigede, og 471 afgivne stemmer skal ses i lyset af, at flere dusin rasende vælgere ikke kunne nå ind og afgive deres stemme, da valghandlingen sluttede. Man havde endnu ikke regelen om, at der kan stemmes, så længe der er nogen på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme.

Det var trods alt den mindste del af de stemmeberettigede, der var kvinder, da de skulle være skattebetalere eller gift med skattebetalere. På den baggrund var det imponerende, at 192 af de afgivne stemmer blev afgivet af kvinder.

Resultatet blev, at liste B fik 279 stemmer (tre pladser), liste A 145 stemmer (to pladser) og liste C 44 stemmer (0 pladser). Kjerteminde Avis var sikker på, at alle de, der kom for sent, ville have stemt på liste B, der så havde fået en plads mere.

FRU skoleinspektør Kragh blev formand for rådet, og dermed havde kvinderne en første sejr i hus i den nordøstfynske købstad. Året efter fulgte den næste, da Dansk Kvindesamfunds liste ved byrådsvalget fik Kristine Rude ind med et smukt stemmetal, og hun var blandt de medlemmer, der fik flest udvalgsposter, nemlig fem. End ikke borgmesteren fik flere.

To år efter kom en ny landvinding, da det næste valg til Hjælpekassen blev holdt. Denne gang ganske vist som fredsvalg, men nu havde fru Kragh fået fornavn, Pouline, og yderligere blev fru Christiane Jørgensen valgt.

Sofie Kragh døde i København, alt for ung, en måned forinden, men hendes fødebys Amanda'er var sprællevende.

Da Amanda fik stemmeret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce