Byggeri. Politikere skal lytte til planlæggere


Byggeri. Politikere skal lytte til planlæggere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jarl Abrahamsen og Paul J. Larsen - arkitekter og medlemmer af bestyrelsen for Byforeningen i Odense
ODE
Debat. 

Med henvisning til artikel i Fyens Stiftstidende 28. januar - "Flere byggesager skal afgøres af politikere" - har vi følgende kommentarer.

Lokalplaner er tidstypiske holdningstilkendegivelser på, hvad nogle mennesker på et givent tidspunkt finder rigtigst.

Der kan sagtens være divergerende holdninger til, hvad der er god eller dårlig arkitektur og planlægning. Opfattelsen af rigtigt/forkert ændres ligeledes over tid, jf. f.eks. Thomas B. Thriges Gade elleruniversitetets placering i byens periferi.

Der findes ingen endegyldige sandheder indenfor byplanlægning.

Efter det byplanmæssige paradigmeskift, hvor politikerne har besluttet ændring af Odenses selvopfattelse fra "Danmarks største landsby" til "dansk storby", er der mange lokalplaner, som er helt ude af trit med udviklingen.Her møder byggesagskontoret gang på gang situationer, hvor det er nødvendigt at dispensere fra gældende lokalplaner for at efterleve de politiske intentioner. F.eks. bliver den politisk vedtagne generelle byfortætning umuliggjort af utidssvarende lokalplaner.

Skulle man i dag følge 80'ernes lokalplaner med lavt byggeri og små bebyggelsesprocenter, ville Odense brede sig ud over jomfruelig jord i et tempo, som ingen vil ønske.I 1980'erne var holdningen, at Odense bymidte var ved at være helt udbygget. Siden dengang er bygningsmassen i bymidten udvidet med mange tusinde m2 og meget mere nybyggeri er på vej.

I takt med den accelererende udvikling er det tvingende nødvendigt, at der afsættes ressourcer til revidering af forældede lokalplaner. Lokalplaner burde generelt revideres hvert 5.-10. år.Hvis lokalplaner bliver opdateret, kan der spares ressourcer såvel i sagsbehandlingen som blandt byggeriets aktører.

Der kan være lige så meget sandhed i, at en nutidig bygning fremstår som kontrast til historiske nabo-bygninger i stedet for at forsøge at efterligne/tilpasse sig i materialer eller udtryk.Det aktuelle eksempel i FS 28. januar viser med al tydelighed forskellen på arkitekturopfattelse i 80'erne og nutiden.

Nogen kunne mene, at Danske Banks nye facadeudtryk er væsentlig mere interessant end facadeudtrykket før ombygningen, og at den fremhæver nabobygningerne langt bedre end den gamle rødstensbygning gjorde. Fra byens arkitektfirmaer hører vi ofte rosende omtale af kommunens embedsfolk for at være både imødekommende og positive, når man står med en investor, der gerne vil noget særligt. De tolker på bedste vis og balancerer mellem politikere og investorer og de kæmper en brav kamp for at undgå laveste fællesnævner. Det er vigtigt, at politikerne tror på og lytter til deres planlæggere, og det er vigtigt at fagfolkene får mulighed for at komme ud at studere nye eksempler rundt omkring i verden, så de ikke gror fast i egen selvforståelse fra dengang, de færdiggjorde deres eksamen.

Indtil politikerne igen får tillid til deres embedsfolk i byggesagskontoret, er det nødvendigt for byudviklingen og byggeriets aktører i Odense, at politikerne mødes oftere end en gang om måneden omkring byggesager.

Byggeri. Politikere skal lytte til planlæggere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce