Brev til politikerne: - I lukker vores lokalsamfund


Brev til politikerne: - I lukker vores lokalsamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Søren Andkjær og Lars Greve, Ore Sogns Lokalråd
Frivillige i Ore
Debat. 

Ore Sogns Lokalråd har sendt et åbent brev til politikerne i Nordfyns Kommune. Lukningen af Børnehuset Dragen risikerer at lukke lokalområdet, mener de.

Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Nordfyns Kommune bifalder udflytning af offentlige arbejdspladser og byder Dansk Sprognævn (DS) velkommen (selvom DS ikke har lyst!). Samtidigt tilbydes kun en halvhjertet hjælp for at redde lokale arbejdspladser i kommunens udkant (selvom I ved vælgermøderne lovede guld og grønne skove).

Hvordan kan det hænge sammen?

Set i et overordnet perspektiv giver det god mening at støtte de små kommuner og UdkantsDanmark. Det kan gøres på mange måder, og en af dem er udflytning af offentlige arbejdspladser, som regeringen har valgt at gennemføre som en central del af sin politik.

Politikken kritiseres for at koste i forhold til kompetence, tid og ressourcer og samtidigt medføre personlige omkostninger for de berørte medarbejdere. Alternativet til politikken er imidlertid, at udkantsområderne bliver affolket, forfalder og bliver socialt belastede - hvilket i et større og længere perspektiv vil være en økonomisk belastning for landet.

Set i et lokalt perspektiv giver det også god mening at støtte lokale kræfter og sørge for, at der er liv i de små landsbyer/lokalsamfund og i udkantsområderne i kommunen. Konsekvenserne for lokalsamfundene, hvis man ikke gør noget aktivt, er fuldstændig de samme som på landsplan. Lokalsamfundene og de små landsbyer bliver affolkede, forfalder og bliver socialt belastede - hvilket i et større og længere perspektiv vil være en økonomisk belastning for kommunen.

Parallellen mellem udflytning på landsplan og støtte til lokalsamfundet er aktuel på grund af en aktuel sag, hvor et lokalsamfund i kommunen står i fare for at blive afviklet.

Den konkrete sag handler om en børneinstitution (Børnehuset Dragen) som på grund af faldende børnetal havde økonomiske problemer. Børnehuset Dragen fungerede i området i over 20 år og var en central del af områdets liv.

Det var arbejdsplads for mange medarbejdere og betød, at det var attraktivt for børnefamilier at flytte til området. Institutionen kunne endvidere i kraft af en særlig profil og indsats trække mange børn fra nabokommunen.

Børnehuset Dragen var en såkaldt puljeinstitution som blev ledet af en frivillig og engageret bestyrelse, som gennem årene gentagne gange søgte kommunen om hjælp bl.a. til visitering af børn fra kommunen og også anmodede om at blive en kommunal institution.

I den konkrete situation valgte kommunalbestyrelsen efter institutionens nødråb og henvendelse fra lokalrådet dels at behandle sagen på lukkede møder og dels at træffe beslutninger uden at indgå i en reel dialog med lokalsamfundet.

Resultatet blev, at man fra kommunal side præsenterede noget, de selv mente var en løsning, hvilket det hurtigt viste sig ikke at være.

Efterfølgende har dele af kommunalbestyrelsen endda kritiseret børnehavens frivillige bestyrelse for, at de ikke i løbet af to dage kunne nå at gennemregne hjælpen og lægge nyt budget, således at man kunne have afslået den hjælp, der viste sig kun at være nok til to måneders drift, fremfor de tiltænkte seks måneder. En tilsvarende regneproces tog i det kommunale system cirka to måneder.

Konklusionen på den konkrete sag er, at kommunalbestyrelsen på lukkede møder og uden dialog med lokalsamfundet besluttede at yde en "hjælp", som den udmærket var klar over ikke kunne redde situationen, men som gav offentligheden indtryk af velvilje og en form for troværdighed i forhold til tidligere afgivne valgløfter.

Lokalsamfundet har nu mistet en vigtig institution, og der er tale om en form for afvikling, som kan få alvorlige konsekvenser - både for lokalsamfundet og for kommunen!

Hvis politikerne skulle have reageret i tråd både med valgløfterne og med regeringens politik om at støtte udkantsområderne, kunne den dels have indgået i en dialog med lokalsamfundet og dels have gjort en reel indsats for at bevare arbejdspladserne og muligheden for børnepasning i lokalområdet.

Det handlede således i dette tilfælde ikke engang om at udflytte arbejdspladser til lokalområdet - men blot om at gøre en indsats for at bevare en vigtig institution og nogle velfungerende arbejdspladser i kommunens yderkant.Vi mener, den lokale sag er af principiel karakter.

Hvordan kan Nordfyns Kommune bifalde og nyde godt af regeringens politik med udflytning af offentlige arbejdspladser - samtidigt med at den på det lokale plan kun halvhjertet støtter op om lokalsamfundene, hvormed de står i alvorlig fare for at blive afviklet?

Da det er samme parti, der sidder for bordenden i folketinget og i kommunalbestyrelsen, kunne man forvente, at der ville være enighed om hovedlinjerne i politikken. Men der er tilsyneladende forskel på holdninger og værdier mellem den landsdækkende politik og den lokale politik, når det handler om at støtte udkantsområderne.

Vi synes, det er vanskeligt at forstå logikken - og forestiller os, at der er andre lokalsamfund som kunne komme i en lignende situation.

Vi håber imidlertid stadig, at politikerne står ved valgløfterne fra vælgermødet i Skåstrup før valget. Vi vil derfor gerne invitere kommunalbestyrelsen og lokale politikere samt andre interesserede til en dialog og diskussion om kommunens intentioner og muligheder for at støtte de små lokalsamfund og udkantsområder. Det kunne for eksempel ske ved et åbent møde - lokalt i udkanten eller centralt i kommunen?

Venlig hilsen
Ore Sogns Lokalråd

Brev til politikerne: - I lukker vores lokalsamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce