Børnene er nøglen til at bryde parallelsamfund


Børnene er nøglen til at bryde parallelsamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Børne- og socialminister Mai Mercado
Mai Mercado
Debat. 

I årevis har vi kæmpet imod parallelsamfund. Huller i danmarkskortet, hvor der hersker andre normer og værdier end i resten af landet, og steder, hvor regler bliver tilsidesat for et godt ord. Det vil og skal vi ikke acceptere, men efter årtier uden succes er der brug for at tænke helt nyt.Derfor er vi nu i regeringen klar til at målrette indsatsen mod de områder, hvor problemerne er, frem for at alle tiltag skal gælde alle steder. Det giver helt nye muligheder, og regeringen har netop præsenteret et samlet udspil til, hvordan vi bryder med parallelsamfund i Danmark. For mig at se er ét fokus vigtigere end alle andre: Børnene. De er nøglen til at gøre op med parallelsamfund og komme ind på rette spor mod at blive ét Danmark.

For nogle børn i udsatte boligområder er det hverdag at være hjemme hos en mor eller en familie, der knap kan dansk, og som har værdier, der hører en anden verden til. Det betyder, at de allerede er langt bagud på point i forhold til deres jævnaldrende klassekammerater, når de starter i skolen - både sprogligt og socialt. Faktisk er nogle børn mere end to år bagud, når de begynder i 0. klasse. De børn skylder vi at give en fair chance. Og når forældrene fejler i den opgave, må vi som samfund træde til og være tydelige i vores krav til forældrene og støtte børnene.

Jeg og regeringen vil derfor gøre det obligatorisk for alle børn, der bor i udsatte boligområder, at gå i dagtilbud, fra de fylder et år. Så de kan udvikle sproget og lære at være sammen med andre, og dermed blive bedre rustet til resten af livet. Og sætter forældrene ikke deres børn i institutionerne, skal kommunerne tage børneydelsen fra forældrene.

Tvang kan dog ikke gøre det alene. Vi skal også sørge for, at vi kan give børnene og deres forældre en intensiv indsats, og at dagtilbuddet er af høj kvalitet. Derfor skal der laves målrettede forløb for børnene og deres forældre, som forbedrer deres dansk, giver dem en hånd med læringen og introducerer dem til danske normer og værdier. På den måde kan vi være med til at give børnene det rygstød, de ikke har fået med hjemmefra. Samtidig vil vi sikre en bedre fordeling af børn på dagtilbudsområdet. Vi vil ikke have institutioner, hvor de fleste børn er fra udsatte boligområder, og der ingen danske børn er tilbage. Derfor foreslår vi, at der maksimalt må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder om året i den enkelte daginstitution. Hvordan det præcist skal se ud, skal vi drøfte med kommunerne..

Desværre ser vi også børn i parallelsamfundene, der ikke kun er bagud sprogligt. Nogle vokser op med vold som en del af opdragelsen. I mange tilfælde bliver disse børn heldigvis spottet tidligt, eksempelvis fordi fagpersoner som lærere og pædagoger underretter kommunen i tide. Men det sker desværre også, at kommunen ikke bliver gjort opmærksom på børnene tidligt nok. Derfor vil vi give kommunerne et ekstra redskab til at opdage børn, der er udsatte eller risikerer at blive det.

Kommunerne skal have mulighed for at samkøre data mellem forvaltninger. Man kan fx se på, hvilke sociale ydelser forældre får, sammenholdt med hvor de bor, om de har et job, og om de dukker op til aftaler med kommunen eller bliver væk, så kan kommunen handle. I tilfælde, hvor en familie har mange kritiske data, er det oplagt, at alarmklokkerne ringer, og kommunen retter øjnene mod børnene i familien. Med det nye redskab får kommunen mulighed for tidligt at opdage børn i risiko for at blive udsatte. Samtidig slår vi ned på en misforstået godhed, der kan herske hos enkelte lærere, pædagoger eller andre fagpersoner, som har en udvidet underretningspligt. I dag ser vi for eksempel, at der bliver underrettet mindre på muslimske friskoler end på folkeskoler. Men fagpersoner skal handle, hvis de kender til eller har en begrundet mistanke om overgreb. Også selv om de forsøger at hjælpe familien ved ikke at underrette. For dem tydeliggør vi, at det koster bøde eller - i meget grelle tilfælde - fængsel, hvis de ikke overholder deres underretningspligt. Og vi skruer op for straffen, hvis de svigter gentagne gange. Målet er ikke at straffe pædagoger eller lærere, men at sende et klart signal om, at de har et stort ansvar.

Med de tiltag sørger vi for at tage hånd om børnene og give dem den hjælp, som deres forældre ikke formår. Og ved at starte med børnene får vi taget fat om den næste generation i parallelsamfundene. Formår vi det, kan vi endelig få vendt udviklingen og sigte mod et Danmark med fælles værdier, og hvor alle deltager aktivt.

Børnene er nøglen til at bryde parallelsamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce