Betingelser for kreativitet. Skabende mennesker skal bringes ud mod kanten


Betingelser for kreativitet. Skabende mennesker skal bringes ud mod kanten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh
Billede
Debat. 

At skabe er at tænke eller handle på en måde, som man ikke plejer. Man finder på noget nyt og vækker derved slumrende sider af en selv til live. Alle mennesker er skabende, nogle lidt, andre meget. Det modsatte af skabende virksomhed er rutinebeskæftigelse. Alle tager del i ensformige gøremål, nogle lidt, andre meget. De fleste finder en eller anden passende balance mellem disse to poler. Der findes mennesker, der er særlig disponeret til at være skabende; som hele tiden fostrer nye ideer. De lider under rutinearbejde og trives, hvis de får leve- og arbejdsvilkår, hvor de kan få plads til at finde på noget nyt. De findes indenfor alle brancher, hvad enten der drejer sig handel, undervisning, fodbold eller traditionelle kunstneriske gebeter. Nogle erhverv er baseret på, at man næsten udelukkende er kreativ. Det gælder eksempelvis filminstruktør- og komponistvirksomhed, som langt hen ad vejen er rendyrkede skabende professioner.

Mennesker, der funderer deres liv på vedvarende kreative aktiviteter, befinder sig i en særegen position. De er en slags opdagelsesrejsende, der begiver sig ud i ukendt terræn for at finde vej til et bestemmelsessted. Der er uventede forhindringer undervejs. March på stedet og stunder med håbløshed. Lykkes projektet, oplever de stor befrielse. De har realiseret noget af sig selv i den løste opgave. De har magtet at skabe noget nyt og utraditionelt, hvilket er med til at give dem en følelse af styrke og selvtillid. Intet er så selvbekræftende som at lykkes med et stykke arbejde, som har været baseret på ens egen opfindsomhed. Men den nyerhvervede tro på sig selv er et tveægget sværd. Det er godt at føle selvtillid, men det kan være en hæmsko for det fremtidige skabende arbejde. Når det næste projekt skal løbe af stablen, går de til opgaven med en selvfølgelig og skødesløs selvtillid i sikker forvisning om, at når det sidste projekt gik godt, skal det næste nok også gøre det. Men overmod er en faldgrube for det kreative menneske. Overmod er gift for den kreative proces. For stor selvsikkerhed medfører tilbøjelighed til at forfalde til rutineprægede løsninger, hvilket hindrer frembringelsen af nye og ikke tidligere tænkte ideer. Skabende mennesker fortæller igen og igen, at de bliver tvunget til at gennemgå en smertefuld proces, hvor de ender med at stå over for den opgave, de har stillet sig, uden at ane, hvordan den skal løses. Den nyligt tilkæmpede selvtillid, som var et produkt af tidligere succeser, er nu til ingen verdens nytte og må aflægges for at de kan nå frem til den fornødne ydmyghed, som er forudsætningen for, at de kan finde de kreative resurser der skal til, for at der kan komme et nyt og originalt produkt til verden. Hovmodighed er uforeneligt med kreativitet. Det er en paradoksal sandhed, at skabende mennesker skal bringes derhen, hvor de ikke tror, de "kan" for at "kunne". Ikke sjældent bliver de desillusionerede og overbeviser sig selv om, at de fra nu af aldrig kan skabe noget, der i kvalitet svarer til det de tidligere har lavet. Komponistens værste mareridt er, at den kreative åre tørrer ud; men det sker ikke sjældent, at når denne frygten er størst, vender skaberevnen tilbage. Og når den kreative proces så endelig går i gang og det hele ser ud til at lykkes, indtræder det modsatte af magtesløshed: Følelsen af genialitet, kraft og selvtillid. På denne måde går det fra den ene yderlighed til den anden.

Skabende menneske er spændt ud mellem to yderpoler: Svær mindreværdsfølelse og selvovervurderende storhedsfølelse. De har svært ved at bedømme sig selv realistisk. Det er opslidende at leve med så store modsætninger. Laver de noget, de ikke har lavet før, forledes de let til at tro at de er geniale, men sker det, at de ikke kan få gang i den skabende proces, besættes de af følelsen af at være uduelig. Sandsynligvis af samme grund hersker der ofte en giftig konkurrencestemning i professionelle kunstmiljøer, som er befolket af mennesker, der skiftevis føler sig som megalomane egoer og skamfulde tvivlere. Det skorter ikke på "verdensmestre" i de fag, der kræver stor kreativitet. Skabende mennesker oplever, at de er afhængige af noget som er udenfor deres rækkevidde, noget de ikke kan styre eller have kontrol over: Inspiration. Den skabende udfoldelse kommer, når den kommer, og går når den går. Den kan ikke disciplineres og kan ikke kaldes frem på kommando. Når brønden tørrer ud, kan den kreative intet. Løber der vand i brønden igen, liver han op.

Der findes en lille flok mennesker, som kun kan føle tilfredshed med deres liv såfremt de får mulighed for at finde på noget nyt igen og igen. Sommetider lykkes det for dem, og sommetider lykkes det ikke. Det medfører rutsjeture for de berørte og ikke mindst for deres omgivelser, der rutsjer med i såvel opadgående som nedadgående retning. Det er et ustadigt, men intenst liv.

Betingelser for kreativitet. Skabende mennesker skal bringes ud mod kanten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce