MINDRETAL: Der er mange fortalere for at tage særlige hensyn til mindretal og at give disse særlig beskyttelse. Rent logisk betyder det imidlertid, at det i sig selv skulle være en kvalifikation at være få, hvilket naturligvis er noget vrøvl. Der skal udvises rimelige hensyn og gives beskyttelse til alle mennesker - uanset om de er få eller mange. Alt andet er ulighed eller det der er værre.

Michael Sandfort, cand. merc., Sparresholmvej 13, Brønshøj