Beskedne resultater


Beskedne resultater

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

INTEGRATION: Regeringen har fremlagt en storstilet integrationsplan: En ny chance til alle, hedder planen.

For os, der har fulgt udlændingeområdet de sidste 25 år, forekommer det nu som om, at der er blevet givet chancer nok. Resultaterne derimod har været såre beskedne. Vi har stadig personer, der har opholdt sig i tredive år i landet uden at kunne et ord dansk, udlændinge - fortrinsvis fra Mellemøsten - er massivt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og flere af Danmarks almennyttige boligområder er forvandlet til regulære ghettoer.

Enhver form for integration forudsætter vilje fra de personer, der skal integreres. Hvis viljen ikke er til stede, så skrider integrationen ikke fremad, og det er mere end noget andet årsagen til, at integrationen i Danmark - og i øvrigt i hele Vesteuropa - er mislykkedes.

Det har ellers ikke skortet på økonomisk velvilje. Dansk Folkeparti fremlagde i samarbejde med Danmarks Statistik for nogle år siden beregninger, der viste, at masseindvandringen og dens afledte effekter dengang kostede det danske samfund 30 mia. kr. årligt. I den sammenhæng kan de 580 mio. kr., som regeringen hævder, at den nye integrationsplan koster, synes som peanuts; men lad mig slå fast, at jeg ikke tror et sekund på, at de 580 mio. kr. slår til.

Gennemførelsen af integrationsplanen bliver langt, langt mere bekostelig, end regeringen stiller befolkningen i udsigt.

Og til hvilken nytte? Vi har en betragtelig indvandrergruppe, som overhovedet ikke ønsker at lade sig integrere. Derfor er det også utroligt, at regeringen ikke nævner hjemsendelser med et eneste ord. Naturligvis skal afviste asylsøgere hjem. Naturligvis burde flygtninge med midlertidig opholdstilladelse, som ikke længere er i fare i deres hjemland - det drejer sig f.eks. om irakere og afghanere - sendes tilbage, og naturligvis burde udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, i langt højere grad end tilfældet er i dag udvises af Danmark.

I stedet for introducerer regeringen en plan, der medfører positiv særbehandling af de fremmede. I 2007 skal fire pct. af de ansatte i staten være indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande. Job i staten skal altså ikke længere gives efter kompetencer, men efter etnisk oprindelse. Og det samme skal i øvrigt gælde i kommunerne. I politiet og i forsvaret skal indvandrere og efterkommere også udstyres med en fortrinsstilling frem for hjemmefødte. Og hvad mon så bliver det næste? Skal indvandrere og deres efterkommere også fremover have fortrinsret på de danske uddannelsesinstitutioner, så de slipper uden om optagelseskvoter og karaktergennemsnit?

Herregud, der er da også positive elementer i integrationsplanen - betinget udvisning af kriminelle udlændinge, mindsket incitament for kommunerne til at supplere integrationsydelsen og genindførelsen af mesterlæren.

Beskedne resultater

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce