mærsk

af niels sindal

MF (S), Holmevænget 7, Ærøskøbing

Det var med nogen undren, Det Blå Danmark tirsdag den 5. februar vågnede op til en prokuratorbeslutning i klasse et. Rederiet, der er kendt for korpsånd og tro medarbejdere på alle positioner, lukkede ånden ud af flasken og annoncerede en fyringsrunde af hovmestre og menige søfolk.

Lad det stå klart: Jeg er skuffet, forundret og fly forbandet gal.

I en tid, hvor vi bruger mange penge på at rekruttere folk til handelsflåden. Hvor vi søger at sikre søfolk hyremuligheder. Hvor man taler om personalegoder m.m.

Ja, i en sådan tid går Mærsk mod strømmen. Det er tydeligt, at man har været rundt i hjørnerne for at finde krummer til en besparingsrunde. Det er ligeså tydeligt, at den ny direktion og bestyrelsen tænker anderledes end forgængerne. Men, har man ikke lukket "The companyspirit" ud af flasken? Hvad bliver det næste? Hvis man skal til at søge sin egen stilling rundt på kontorerne, er der måske god grund til at se sig om. Hvor mange udenlandske officerer vil sive ind under "Blue Star?"

Det politiske miljø har gennem årene leveret "varen": DIS og tonnageskat. Hvad er takken? Ikke, at man på direktionsgangene skal gå rundt og være evig taknemmelige, men aftalen gik vel ud på, at man herigennem sikrede beskæftigelsen i dansk søfart.

Det er min klare opfattelse, at såvel regering som folketing er bekymrede over denne udvikling.

Personligt er jeg ikke imponeret over personalepolitikken - eller mangel på samme. Det vil ikke forbavse mig om den storvask, man er i gang med i Mærsk, vil få en noget anderledes udgang, end "konsulentfirmaet" forestiller sig, for det er vel da ikke bestyrelsens drejebog, der køres efter?