Behov for økonomisk engangsindsprøjtning

Henrik Schmidt

Behov for økonomisk engangsindsprøjtning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

idrætsfaciliteter

Odense Kommunes Børn- og ungeudvalg har på baggrund af et møde den 19/6 fremsendt udvalgets bidrag til budget 2009. I det fremsendte materiale indgår et notat, der skaber et samlet overblik over behovet for vedligehold og opretning for bygninger og anlæg, der benyttes af Børn- og ungeforvaltningen.

Notatet bygger på arkitektfirmaets TKT's tilstandsvurderinger i forhold til den indvendige vedligeholdelse, Odense Kommunes Energi- og vedligeholdelsesafdelings notater om den udvendige vedligeholdelse og endelig konkrete vurderinger fra Børn- ungeforvaltningen.

Vi har tidligere udtalt os om det markante behov for en vedligeholdelses og moderniseringsindsats i forhold til de eksisterende idrætsfaciliteter.

På baggrund af arkitektfirmaets og Odense Kommunes særdeles grundige undersøgelse af de faktiske forhold, er der nu et meget kvalificeret dokumentationsgrundlag for vores tilkendegivelser om den dårlige vedligeholdelsesstandard for disse faciliteter.

Samtlige bygninger er blevet kigget efter i sømmene.

Konklusionen er ikke overraskende, men alligevel er der netop derfor grund til at få synliggjort resultaterne.

Vi citerer hermed direkte fra notatet:

Indeværende notat kan på baggrund af oplysninger fra Energi- og vedligeholdelsesafdelingen samt rapporter fra TKT konkludere, at hvis bygningerne på børn- ungeområdet skal fremstå som vedligeholdte svarende til den årgang, de er opført, er der behov for en budgetopretning på 13,1 mio. kr. årligt samt en økonomisk engangsindsprøjtning på 757,3 mio. kr. for hele børn-ungeområdet.

Det skal endvidere nævnes, at hvis der ønskes en mere moderne bygningsmasse, skal der afsættes midler ud over de nævnte beløb til egentlig modernisering. (citat slut).

I forhold til den udvendige og indvendige vedligeholdelse af idrætsfaciliterne viser tallene, at der er behov for en "engangsindsprøjtning" på minimum 150 mio. kr.

Da der i forvejen er en igangværende moderniseringsplan for skoleområdet med allerede afsatte økonomiske ressourcer, skal vi hermed opfordre til, at politikerne prioriterer de områder, hvor rapporterne giver et veldokumenteret grundlag for at handle, nemlig i forhold til hallerne, klubhusene, idrætsparken og svømmehallerne.

Det skal samtidig understreges, at disse midler ikke giver mulighed for den omfattende modernisering af de eksisterende faciliteter, som der er et kæmpe behov for, hvis foreningerne skal kunne tilbyde medlemmerne moderne og tidssvarende rammer til idrætsudfoldelsen.

I forhold til den fremtidige vedligeholdelse og modernisering vil vi igen opfordre til, at vi får igangsat arbejdet med at give foreningerne selvstyre på facilitetsområdet. Erfaringerne fra de selvejende haller er entydige, selvstyret øger motivationen og ressourcerne i forhold til vedligeholdelses og moderniseringsopgaverne. Der skal bare være et tilstrækkeligt økonomisk grundlag.

Vores synspunkter, som de tidligere er kommet til udtryk, er nu veldokumenterede. Vedligeholdelses- og moderniseringsindsatsen af de eksisterende idrætsfaciliteter er et af de områder, der skal prioriteres aller højest i den kommende budgetlægning.

Behov for økonomisk engangsindsprøjtning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce