Appel fra Langeskov: Ja til byggeri af nyt vikingehus
Af: Poul Erik Grønfeldt, Dalager 11, Langeskov

Jeg er virkelig forarget over den fremlæggelse som politikerne lægger for dagen på byrådsmødet den 15. december fjor, og jeg mener at punktet må gå om.

Det er jo direkte fejlagtige oplysninger, når det postuleres, at borgerne i Langeskov er hørt i sagen.

Først bliver det hævdet, at der eksisterer en borgergruppe, senere at en arbejdsgruppe og borgergruppe er det samme.

Sandheden er, at der den 21. december 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fremmødte.

Det er også helt hen i skoven, når man påstår, at der på dette møde var et stort ønske om et legemiljø, nej, der var et stort ønske om en genopbygning af vikingehuset og så en masse andre ønsker.

Alt dette fremgår også af referatet i arbejdsgruppen, som så sent som 19. januar fik udarbejdet færdigt materiale på opførsel af et hus på grunden.

Det blev på byrådsmødet hævdet, at borgerne var blevet hørt - Mælkevejen og plejehjemmet! Og så kunne borgerne da bare have henvendt sig, hvis de ville være med!

Der er ikke siden 3. december 2014 afholdt borgermøde om Bytoftens fremtid, og man undres over politikernes holdning til, at dette ikke skal ske.

Jeg tvivler på, at der i byen er opbakning til en legeplads på området, langt mindre til en camperplads nær et industriområde, hvor der ind imellem er dækfræs, indbrud og bilafbrænding.

Der er taget initiativ til en underskriftsindsamling, " ja til nyt vikingehus på Bytoften". Der kan underskrives på Langeskovcentret eller på

www.skrivunder.net/ja_til_nyt_vikingehus_pa_bytoften.