Af: Lars Hvidtfeldt, viceformand Landbrug og Fødevarer

Oversvømmelser: Det er næppe nogen stor hemmelighed, at både landmænd og husejere døjer med stigende nedbørsmængder. I landbruget fører underdimensionerede og misvedligeholdte vandløb til problemer med at komme af med vandet fra markerne. Resultatet er, at høsten bliver dårlig eller måske endda går helt til, og dyrene kan ikke komme på græs i de oversvømmede enge. For husejerne kan oversvømmelse af nærvedlæggende åer betyde omfattende vandskader.

Heldigvis er et ekspertudvalg, nedsat af miljø- og fødevareministeren, nu kommet med en række anbefalinger til en moderne vandløbsforvaltning, der gerne skulle reducere oversvømmelserne. De peger bl.a. på behovet for at give plads til klimatilpasninger, helhedsplanlægning, hvor tingene gøres i den rigtige rækkefølge og med inddragelse af lodsejere og andre kommuner, og på, at ikke alle vandløb tjener samme hovedformål. Nogle steder skal der passes mere på naturen, andre steder er vandafledningen det vigtigste.

Det vigtigste for os i landbruget er, at det nu bliver muligt at give vandløbenes evne til at føre vandet bort et gevaldigt løft. Det er faktisk en helt grundlæggende forudsætning for at kunne drive landbrug. Heldigvis kan det sagtens lade sig gøre at kombinere hensyn til afvanding og natur. Det gælder i bund og grund bare om at skabe plads til begge dele.

Anbefalinger er altid rare at få, men nu er det op til politikerne at få dem ført ud i livet. Det må være i alles interesse at få gjort noget ved tingene, så opfordringen herfra skal lyde: landspolitikerne skal sikre de rette rammer og lokalpolitikerne skal i fællesskab med de lokale interessenter finde de rette løsninger. Vi er klar til at fortsætte dialogen med det samme, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser af marker og by.