Amtet følger reglerne

Poul Weber er formand for Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt.

Amtet følger reglerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

SVINESTOP: De sidste par dage har der igen været diskussion om, hvordan vi behandler ansøgninger fra landmænd, som ønsker at udvide deres produktion. Sidste gang, diskussionen var oppe, var det landbruget, der mente, at vi var for restriktive. Nu kritiseres der fra den anden side, og man kræver svinestop.

Det er miljøministeren og Naturklagenævnet, der giver de overordnede rammer for, hvordan vi skal administrere i Danmark. Amtsrådet fastlægger så de mere detaljerede retningslinjer inden for disse rammer.

Fyns Amt har for nylig fastlagt nogle retningslinjer, som betyder, at vi kræver miljøneutralitet, når en landmand udvider et sted, hvor han påvirker de såkaldte internationale naturområder, d.v.s. de naturområder (herunder vandområder) som det er vigtigst at beskytte.

Det vil sige, at hvis en landmand udvider sin produktion, så må han gennemføre nogle andre foranstaltninger, der nedbringer miljøbelastningen, således at nettoresultatet bliver nul.

Jeg vil fastholde, at vi ikke kan sige nej, når udvidelsen er miljøneutral. Og jeg må tilføje, at det er også Miljøministeriets opfattelse. Som et resultat af al den diskussion, der har været, har Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelsen netop udsendt et brev, som indskærper regelsættet. Det hedder heri: "Det kan supplerende oplyses, at VVM-reglerne ikke muliggør at nægte udvidelse af husdyrbrug, der ikke medfører en merbelastning i forhold til eksisterende produktion, heller ikke selv om den eksisterende belastning af naturområderne fra produktionen vurderes i længden at være for høj".

Uanset hvordan, miljøministeren fik sig formuleret i fjernsynet, er svaret fra skov- og naturstyrelsen klart.

Strukturudviklingen inden for landbruget kombineret med VVM-reglerne har givet mange sager de senere år. Der er nogen, der i debatten forsøger at tegne det billede, at der er sket så kraftig en udvidelse af dyreenheder, at "Fyn er fyldt op". Sandheden er, at der er sket en kraftig udvidelse af svineproduktionen, men samtidig er kvægproduktionen faldet lige så kraftigt, så den reelle udvidelse i dyreenheder har de sidste 10 været ca. 1,5 pct. om året.

I VVM-tilladelserne må vi kun indregne udvidelsen uden fradrag for nedlagte besætninger, og derved får det omgivende samfund et falsk billede af den reelle udvikling.

Vi skal derfor bort fra begrebet antal dyreenheder og fokusere på den tilladelige miljøbelastning fra ejendommens produktion. Det vil give incitamentet til at udvikle teknologiske løsninger, som kan være med til at fremtidssikre en landbrugsproduktion med accept fra det omgivende samfund.

Men medens diskussionen foregår, har erhvervet altså krav på, at få deres sager behandlet efter de gældende regler. Det har ministeren lige præciseret over for Nordjyllands Amt.

Amtet følger reglerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce