Af: Uffe Clausen, Hjortevej 8, Korup - suppleant til Ældrerådet

Da jeg blev opfordret af Bjarne Hilmersson til at deltage i valget til Ældrerådet, overvejede jeg det nøje. Jeg troede, at Bjarne have nytænkning og ikke mindst ansvar i bagagen og kunne medvirke til at formidle samarbejde.

Nu ved jeg ikke, hvad han står for, men der er ballade i Ældrerådet, hvilket de ældre medborgere ikke kan være tjente med.

Vi skal have ældrepolitik på banen - og i samarbejde.

Hvis Ældrerådet vil, kan og tør, kan de udfylde sin mission, nemlig at rådgive byrådet om, hvilken ældrepolitik, vi som ældre medborgere ønsker, der skal føres i Odense.

Og der er nok at tage fat på, skulle jeg hilse at sige. Et synligt ældreråd, som fortæller politikerne, hvilke forhold vi ønsker på de ældres vegne i Odense.