Ældredebat: Er 30 minutters omsorg om ugen værdigt?
Af: Bent Nielsen, Sømarksvej 30, 5471 Søndersø

Onsdag aften var Ældresagen Nordfyn vært for et borgermøde, hvor direktør Bjarne Hastrup havde et indlæg om ældrepolitikken i Danmark. Det var spændende, humoristisk, tankevækkende og viste, hvor meget der i de senere år er skåret på ældreområdet, samt de udfordringer der forestår med flere og især demente ældre.

I den efterfølgende debat med de fremmødte politikere var der fra flere sider positive bemærkninger til den generelle standard i kommunen. Jeg synes selv, kommunen gør en god indsats for, at de ældre kan "længst muligt selv" og kan se, at der er god gang i rehabiliteringstræningen på Vesterbos træningscenter og i daghøjskolen Femkanten.

Derimod mener jeg, det halter, når de ældre ikke længere kan klare sig selv og kommer på plejecentret. Der er tilsyn af læge og fysioterapeut, men ellers er der ikke meget aktivitet for de allersvageste. 60-70 % er demente og kan ikke udtrykke sig, og mange har svært ved at transportere sig selv. For denne store gruppe er den mest basale pleje en stor opgave og tager hele tiden for de få personaler.

Men nu er der kommet et nyt forsøg fra staten, klippekortordningen, hvor kommunen skal roses for at have ansat personale til opgaven. Det går ud på, at man kan få en halv times omsorg om ugen efter eget ønske, f.eks. én tur ud i det fri. Jeg kunne forstå, hvis det var om dagen. - Det var overraskende for mig, at hovedparten af de politikere, der udtalte sig på mødet, syntes det er ok. - Jeg spørger bare, er en halv times omsorg om ugen værdighed? - er det nærhed og omsorg i den sidste tid - som det så smukt står i kommunens visioner for ældreområdet?

Mere om emnet

Se alle
Et godt ældreliv: Enighed om respekt for Nordfyns Kommune

Et godt ældreliv: Enighed om respekt for Nordfyns Kommune