Ældre bliver overhørt igen

Knud Kingo Christensen er formand for Ældremobiliseringen.

Ældre bliver overhørt igen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et nyt lovforslag vil forringe vilkårene for de svageste ældre, og der bliver tilsyneladende ikke taget hensyn til, at et af Danmarks største ældreorganisationer, Ældremobiliseringen, tidligere har advaret mod konsekvenserne.

Forslaget om at ændre loven om de forebyggende hjemmebesøgere faldt i første omgang bort på grund af folketingsvalget, men er nu blevet genfremsat af socialminister Eva Kjer Hansen.

Regeringen har på foranledning af nogle kommuners latente ønsker om besparelser inden for ældreområdet indgået en aftale med KL om en ændring af loven om sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg.

Hensigten med lovændringen er, at modtagere af enten personlig hjælp eller praktisk hjælp fremover ikke skal have et tilbud om forebyggende hjemmebesøg, hvis pågældende kommune ønsker at undtage ældre over 75 år fra dette tilbud. Det finder Ældremobiliseringen er den helt forkerte vej at gå.

Det er ganske vist tanken, at andre personalegrupper skal tage over. Det kunne være pågældende ældres social- og sundhedsassistent/hjælper eller måske en visitator? (hvor disse personalegrupper i forvejen arbejdsmæssigt er meget trængte i dagligdagen). Under ingen omstændigheder personale med den fornødne uddannelse og viden - og uden sikkerhed for, at der finder en reel samtale sted omkring den ældres mentale og sociale funktioner.

Det er endnu mere sørgeligt, når vi har et klart bevis på effekten af en hjemmebesøgers evne til at hjælpe og understøtte de svageste ældre.

Rødovre-undersøgelsen tilbage i 80'erne viste over en tre årig periode 25% færre døde, 19% færre sygehusindlæggelser, 24% færre sengedage, 31% færre plejehjemsindlæggelser og 50% færre vagtlægebesøg!

I dag har kommunerne desværre en mulighed for at være meget kreative for at undgå at bruge ressourcer på hjemmebesøgene, for eksempel ved at ringe til den ældre over 75 år med tilbud om et besøg, men uden at konkretisere indhold og tidspunkt - eller sende brev om et besøg, hvorefter den svage ældre selv skal ringe op og bestille tid!

I stedet for at give kommunerne mulighed for at slække på indsatsen ville en præcisering af kommunens pligt til at rette skriftlig henvendelse med et fastlagt tidspunkt for hjemmebesøgerens komme kunne få den nuværende ordning op på et værdigt stade.

En sådan positiv tilkendegivelse ville være til gavn netop for de svage og ensomme ældre, der har et stort behov for ikke at føle sig udstødt og glemt af samfundet.

Ældremobiliseringen håber, at politikerne - i stedet for at give kommunerne en fleksibilitet og derved en besparelsesmulighed - pålægger kommunerne den nævnte pligt til bedre at sikre sig, at den nugældende ordning om hjemmebesøg virker efter hensigten. Til gavn for de svageste ældre.

Knud Kingo Christensen, Løkkevej 1, Strib, er formand for Ældremobiliseringen.

Ældre bliver overhørt igen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce