4,3 mio. regninger på Fyn


4,3 mio. regninger på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

STRUKTURREFORM: Det er indlysende, at større enheder er mere bureaukratiske. Her blive der brygget og drukket mere kaffe, holdt flere møder, produceret flere koordinerende enheder og ansat flere mellemledere. I det lys kræver strukturreformen vores særlige opmærksomhed, da sammenlægningerne jo er et led i opbygning af større administrative enheder .

At strukturreformens arkitekter på det overordnede politiske plan ikke har bekymret sig særlig meget om det øgede bureaukratisering fremgår af det materiale, der i øjeblikket lægges frem. Det er interessant i den forbindelse at nærlæse et notat fra Fyns Amts budgetafdeling, som er offentliggjort under overskriften "Kommunernes fremtidige medfinansiering af regionens udgifter på sundhedsområdet" af 3. januar 2005.

At det fremgår, at når vi som borgere i fremtiden bliver indlagt, får ambulant behandling eller går til læge, skal der sendes regning til kommunen med den konsekvens, at der til de fynske kommuner sendes 100.000 regninger vedrørende indlæggelser, 700.000 regninger vedrørende ambulante besøg og 3.5 mio. regninger vedrørende lægebesøg om året.

"Sammenholdt med de særdeles begrænsede økonomiske incitamenter forekommer den administrative byrde uforholdsmæssig stor", konkluderer man i skrivelsen.

De borgerlige partier har tradition for at markedsføre sig på et antibureaukratisk standpunkt. Mange, især offentlige ansætte, oplever imidlertid noget andet. Regeringstiltag på beskæftigelsesområdet (flere i arbejde), på ældreområdet (det frie valg) og nu strukturreformen har siden 2001 påført det offentlige, herunder kommunerne nye højder af bureaukratisk byrde. Stadig større andele af de begrænsede offentlige ressourcer anvendes til at udfærdige ligegyldige formularer.

Det er nu op til de kommende fynske, store kommuner at finde kunsten i at modvirke den borgerlige bureaukratisering i rammerne af den gældende lovgivning. Et stærkt ønske for og et stort fokus på afbureaukratisering som led i kommunesammenlægninger samt opbygning af regioner er et godt og nødvendigt udgangspunkt.

4,3 mio. regninger på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce