- Jeg mistede 18 års indbetalinger på min pension
Af: Jytte Bonnerup-Kjær, Broløkkevænget 15, Glamsbjerg

Da jeg efter en blodprop havde været igennem arbejdsprøvning osv., blev jeg tilkendt et fleksjob på 3,5 timer om ugen. Det er trods alt godt at komme ud blandt andre og bidrage til samfundet.

Jeg kontaktede mit pensionsselskab Pensam, som er tegnet igennem mit fagforbund FOA. I forsikringpolicen stod der beskrevet, at ved tilkendelse af tabt erhvervsevne som følge af sygdom vil der blive udbetalt et engangsbeløb samt en månedlig udbetaling til det fyldte 65 år.

Ved henvendelse til Pensam lød svaret, at forsikringen kun trådte i kraft i tilfælde af førtidspension og ikke fleksjob - velvidende at færre vil blive tilkendt førtidspension.

Der blev i en mailkorrespondance fra Dennis Kristensen (DK) fra FOA lagt stor energi i at føre skylden over på regeringen samtidig med, at FOA tydeligvis ikke har tilpasset sig fleksjobreformen.

Fleksjobreformen trådte i kraft i 2013, så der har været god tid til at tilpasse forsikringerne, så kort og godt - FOA/Pensam har sovet i timen. Privattegnede forsikringer har allerede tilpasset sig den nye fleksjobreform.

Ifølge socialpolitisk ansvarlig i 3F Ellen K. Lykkegård er der et markant fald af borgere - 44 procent - som bliver tilkendt førtidspension. Derved skinner helt klart igennem, at Pensam drager stor fordel af fleksjobreformen, da der slippes for pensionsudbetalinger til medlemmer, som bliver helbredsramt.

FOA har i forvejen en stor del af medlemmer, som bliver nedslidt før tiden, så det undrer, at det netop er FOA, som undlader at tilpasse sig den nye fleksjobreform.

I mit tilfælde er det 18 år på arbejdsmarkedet og manglende pensionsindbetaling, som er taget fra mig, og derved en væsentlig forringelse af mit pensionsliv efter det fyldte 65. år.

Hvis andre ikke vil stå i en lignende situation, må budskabet må være at kontakte sin fagforening/pensionsselskab for at høre om pensionsdækningen ved tilkendelse af fleksjob under 10 timer om ugen.

Alternativet må være at skifte til private forsikringer, som har tilpasset sig pensionsreformen fra 2013.