- Det er en rigtig bjørnetjeneste, Dansk Sprognævn har ydet os


- Det er en rigtig bjørnetjeneste, Dansk Sprognævn har ydet os

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Knud E. Skougaard, Åsumvej 539, Odense NØ - fhv. advokat
Billede
Debat. 

Dansk Sprognævns flytning til Bogense giver stadig anledning til diskussion, og de medarbejdere, der ikke ønsker at ophæve ansættelsen, vil tilsyneladende heller ikke flytte til Bogense, men vil pendle. Hvorfor ikke bare i stedet tage det omkostningsbesparende skridt at nedlægge nævnet, der efter min opfattelse ikke røgter sin opgave.

Det er samfundets formål med nedsættelse af diverse nævn, såsom advokatnævnet, fredningsnævnet, pressenævnet etc., at disse nævn skal have mod, vilje og kompetence til indenfor deres respektive områder, at definere og fastsætte klare og entydige adfærdsnormer, ofte modrettet uheldige udviklinger i samfundet. Hvad skulle ellers være formålet med et dyrt drevet nævn?

Det ville være utænkeligt, at advokatnævnet på samme tid fordømte en advokats forholdende som værende i grov strid med god advokatskik, men samtidig formente at handlemåden på den anden side var et acceptabelt alternativ. Det ville være en aldeles forvirrende, intetsigende og ganske ubrugelig rådgivning.

En sådan ubrugelig afgørelse har Dansk Sprognævn tidligere truffet for så vidt angår forståelsen af ordet " bjørnetjeneste", der selvsagt efter århundredgammel sprogbrug og med rod i La Fontaines fabel, hidtil entydigt har betegnet en om end velment hjælp, så dog altid en hjælp med alvorlige negative følger for den stakkels hjulpne, der helst havde været hjælpen foruden.

Afgørelsens forhistorie er den, at det i klar strid med gængs sprogbrug, især blandt ungdommen, var blevet in at bruge begrebet bjørnetjeneste som betegnelse for en i alle måder stor og positiv hjælpende handling, måske afledt at forestillingen om en bjørns styrke og godmodige udseende. Så måtte en bjørnetjeneste logisk være både stor og god. Denne besynderlige sproganvendelse har Dansk Sprognævn så efterfølgende blåstemplet.

Sprognævnet har herefter, ganske uforståeligt, følt sig forpligtet til officielt at registrere ordet bjørnetjeneste som et såkaldt dionym eller pendulord, således at begge de overnævnte udlægninger er acceptabel sprogbrug - og sådan må jeg forstå det - ligeværdige og lige anvendelige.

Sprognævnet burde tværtom, klart og entydigt, som rigets fremmeste sprogvogter have bortdømt denne alternative anvendelse af ordet og lodret betegnet brugen som aldeles ukorrekt og i klar strid med både dansk og ikke mindst international sprogbrug, og således at enhver tvivl og forvirring var blevet definitivt afskåret. Hvis Dansk Sprognævn er så konfliktsky - politisk korrekt, at de fortsat formener det for dem er en forpligtende opgave, ukritisk og uprøvet at registrere, gummistemple og autorisere ethvert sprogligt misfoster dannet blandt befolkningen, bare miseren har en vis udbredelse i både tid og rum, har jeg svært ved at se berettigelsen af et Sprognævn, der efter min opfattelse tværtom skal være pedantisk korrigerende og retlede befolkningen til et korrekt og entydigt sprogbrug, så vi fortsat kan forstå hinanden uden selvskabte misforståelser. "

Det er en rigtig bjørnetjeneste, Sprognævnet har ydet os.

- Det er en rigtig bjørnetjeneste, Dansk Sprognævn har ydet os

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce