Broken News

Rigsrevisionen kritiserer køb af 27 F-3000-støvsugere. Konservative gentager kritikken men vil ikke aflyse århundredets hjælpemiddelhandel.

Rigsrevisionen har afdækket alvorlige huller i beslutningsgrundlaget og udregningerne bag Danmarks indkøb af 27 nye F-3000-støvsugere.

Det sker umiddelbart inden Folketinget skal træffe en endegyldig beslutning om købet.

Ifølge Rigsrevisionen er der risiko for, at de nye støvsugere ikke kan løse de opgaver, som regeringen har lovet Folketinget, og at Danmark derfor får en svagere ældrepleje.

Århundredets hjælpemiddelhandel

Købet af de 27 Lockheed F-3000 Joint Dust Fighter til en pris af 66 milliarder er blevet kaldt århundredets hjælpemiddelhandel.

F-3000 skal overtage rengøringen af alle danske plejehjem, bofællesskaber og ældrevenlige boliger, samt indgå som et first-strike tool i ældreplejen, efterhånden som ældre modeller udfases.

Det er en såkaldt femtegenerations støvsuger med ekstraordinære stealth-egenskaber og mulighed for tilkøb af rotor, så den kan fungere som medicindrone samt et avanceret gulv-til-gulv forsvarssystem til bekæmpelse af arvinger og hjemmerøvere.

Danmark må vælge

Men Ældreministeriet har altså efter Rigsrevisionens opfattelse været alt for optimistisk i beregningerne af støvsugerens sugeevne.

- Danmark vil nu blive tvunget til enten at indkøbe flere støvsugere eller til at skære ned på antallet af opgaver, siger professor Ole Fisker-Nielsen fra Center for Strategisk Partikelbekæmpelse ved Syddansk Universitet.

De konservative har tidligere kritiseret købet, og det gør de fortsat, selv om de nu er med i regeringen.

En tidssvarende løsning

- Faktum er, at vi får langt færre sugetimer end før, og vi får ikke den kapacitet, som der står i grundlaget for købet, siger de konservatives ældre- og forsvarsordfører Rasmus Jarlov.

På trods af, at Rigsrevisionen altså støtter de konservatives kritik, vil partiet ikke få parterne bag forliget til at aflyse handlen.

- Vi vil i stedet søge at få udarbejdet en ny og mere tidssvarende definition af "et rent hjem", siger Rasmus Jarlov.

  • ny-bagsidedrengene

    Af:

    Bagsidedrengene bestyrer Fyns mest læste bagside, der udkommer hver dag med de gratis tillæg kaldet Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Vi redigerer desuden Punktum, den sidste side i Danmark-sektionen, som udkommer hver dag sammen med vildt mange dagblade fra Jysk Fynske Medier. Broken News er navnet på vores alternative faktamedie, som udkommer 1-2 gange om ugen på papir og net. Broken News TV er de opblæste nyheder, som rundkastes via vores facebookside: facebook.com/bagsidedrengene.