?En læser skrev her i avisen, at man kunne bruge jernvitriol mod dræber-snegle, men hvordan skal det bruges?

Martha

!Jeg har ikke selv afprøvet midlet, men det bliver blot strøet ud, som når man giver plænen det for mos. Det vil sige: Tag en håndfuld, og strø det ud med hurtige strøg, så det spredes godt.

Flere læsere har fortalt, at de har gode erfaringer med jernvitriol, som er det samme som jernsulfat. En anden læ-ser, Ole Nielung har venligst gjort os opmærksom på, at vi skrev, at det middel, man kan købe mod snegle under navnet Ferramol og Sneglestop, indeholder jernsulfat. Det er ikke rigtigt.

Indholdet er jernfosfat, men at dømme efter læserens egne erfaringer ser det altså ud til, at både jernfosfat og jernsulfat er virksomt mod snegle. Der er blot stor forskel på prisen.

Det skal så tilføjes, at hvis din hensigt er at bruge jern-vitriol mod snegle, er det ikke tilladt, men bruger du det mod mos, er det i orden. I alt fald er det forbudt at markedsføre jernvitriol til bekæmpelse af skadedyr.

Lars Lund