AFTALE: Danskerne skændes tit om inventar og tilbehør, når der handles hus. Derfor har ejendomsmæglerne lavet en ny købsaftale
Når folk handler huse til flere millioner kroner, er det ofte de helt små ting, sælger og køber kommer op at skændes om - og ofte er stridighederne så bitre, at parterne havner i retten.

- Der har været et stigende antal sager, hvor folk ikke kunne blive enige, og derfor har vi i vores nye købsaftale i højere grad udpenslet, hvad der hører med til det, der er solgt, og hvad sælger kan tage med sig, siger mæglerfaglig chef i Dansk Ejendomsmæglerforening Bente Navner.

Foreningen har netop udarbejdet en ny købsaftale (det, der tidligere hed en slutseddel), der skal afløse den købsaftale, ejendomsmæglerne siden 1993 har brugt, når der skal handles hus.

Ejendomsmæglerne begyndte at bruge købsaftalen fra den 1. januar, og omkring 1. maj forventer Dansk Ejendomsmæglerforening, at alle foreningens ca. 2.200 medlemmer bruger den nye købsaftale.

En del af ændringerne er grafiske og sproglige, så det både er blevet lettere at læse og forstå det med småt.

Andre af de mange indholdsmæssige ændringer er listen over tilbehør, der er blevet meget mere detaljeret.

Således nævnes blandt andet ledninger, installationer, hegn, beplantninger, markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet, badeværelsesudstyr, faste indvendige lamper, pejse og brændeovne, postkasser, renovationsstativer og varmeapparater som nogle af de ting, der medfølger i salget, medmindre køber og sælger aftaler det anderledes.

I disse tekniktider er der også taget højde for aftaler omkring parabolen, tyveri-alarmer og tele- og kabelinstallationer samt abonnement på eksempelvis kabel-tv.

- For eksempel har vi måttet præcisere, at markiser er nagelfast tilbehør, og det kan man altså ikke tage med sig, med mindre man direkte har været inde og aftale det, sige Bente Naver, og henviser til to sager, hvor sælger havde skruet markiserne af og taget dem med sig:

- I den ene af sagerne orkede mægleren ikke at have to utilfredse kunder, og så gik han ud og betalte for en ny markise i stedet for at diskutere og føre retssag om det. Men det er altså ikke meningen, at vore medlemmer skal ud og montere det halve kongerige med markiser og andre gode sager, og derfor har vi lavet disse præciseringer, siger Bente Naver.

Kursrisiko

En anden nok så vigtig ændring i købsaftalen i forhold til den tidligere udgave drejer sig om kursrisikoen for finansieringen.

Som det er nu, er det sælger og ikke køber, der bærer risikoen for, at kursen på sælgerpantebrevet svinger fra den kurs, der står i købsaftalen, og indtil pantebrevet er solgt.

Det er i den nye købsaftale lavet om, så kursrisikoen på sælgerpantebrevet overgår til køber allerede på det tidspunkt, købsaftalen udarbejdes, altså i det øjeblik ejendomsmægleren gør købsaftalen klar til underskrift.

- Der står i loven, at vi skal handle på et kontantprisprincip. Det vil sige, at sælger skal have den samme kontantpris, uanset hvordan kursudviklingen er efterfølgende.

- Og så kan vi ikke have, at man, fra man har udarbejdet købsaftalen og for eksempel tre dage frem, skal ind og lave beregninger i forhold til kursen. Det ville være uacceptabelt. Derfor siger vi nu, at kursrisikoen overgår til køber for den fulde finansiering i det øjeblik, købsaftalen udarbejdes, siger Bente Naver.

En tredje ændring i den nye købsaftale, der nok vil lette livet for nogle købere, går fra deponering til garanti. Som det er nu, skal køber deponere pengene for eksempel til udbetalingen i en bank.

Med den nye købsaftale bliver det muligt at undgå at låne pengene, hvis man blot kan stille med en bankgaranti for beløbet. Til gengæld skal bankgarantien dække lige så godt, som hvis der var tale om rigtige, deponerede penge.

Det betyder, at man kan gøre krav om erstatning fra bankgarantien, sådan som man i dag gør det fra de deponerede penge, hvis køber for eksempel skulle misligholde aftalen, inden skødet er indleveret til tinglysning.
  • fyens.dk