Advokaten: Hvad med en ægtepagt, skat?

Foto: 6PA/MAXPPP

Advokaten: Hvad med en ægtepagt, skat?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

AI har måske allerede fået lavet et testamente, og måske har I ikke. Det kan dog i mange tilfælde også være en god idé at få udarbejdet en ægtepagt.

Jeg har tidligere skrevet om fordelene ved at få lavet et testamente og vil i denne klumme beskrive fordelene ved at få udarbejdet en ægtepagt.

På nuværende tidspunkt er det rent faktisk kun cirka hvert femte ægtepar i Danmark, som har fået lavet en ægtepagt.

Hvorfor skulle vi have brug for en ægtepagt, vil de fleste spørge?

En ægtepagt er med til at sikre en fair fordeling af jeres fælles formue og pensioner ved en eventuel skilsmisse. For mange kan det måske virke som et tegn på mistillid, hvis man lige pludselig bringer en ægtepagt på banen, når man måske lige har indgået ægteskab. Faktum er dog bare, at en ægtepagt på mange måder kan hjælpe jer godt på vej, da en eventuel skilsmisse ellers kan blive en lang proces for jer at komme igennem.

En ægtepagt kan være med til at skabe klarhed over, hvordan de fællesejede aktiver skal fordeles, så I ikke ender i en lang retssag, som de fleste ikke har lyst til.

Ægtepagten indgås på et tidspunkt, hvor I begge er interesseret i at sikre hinanden bedst muligt, hvilket ofte stiller jer begge bedre ved en eventuel skilsmisse.

Hvis en af jer eksempelvis er selvstændig erhvervsdrivende, kan I risikere, at den anden ægtefælle skal have halvdelen ved en forestående skilsmisse, som kan medføre, at man i værste tilfælde kan risikere at skulle lukke sin virksomhed. Dette kan særligt blive noget rod, hvis virksomheden er ejet af flere personer.

En ægtepagt kan også være særlig fordelagtig at få udarbejdet, hvis den ene ægtefælle er voldsomt forgældet.

Det behøver ikke nødvendigvis at være ægtepar med en stor formue, som får udarbejdet en ægtepagt. Der kan være flere ting, I ejer, som betyder noget særligt for jer hver især, som I også gerne vil beholde efterfølgende.

Men hvad sker der så med vores formue, hvis vi ikke opretter en ægtepagt?

Hvis I er blevet gift og ikke opretter en ægtepagt, vil I automatisk have fælleseje.

Det betyder altså, at ved en eventuel skilsmisse vil I skulle give afkald på halvdelen af jeres formue og aktiver til den anden ægtefælle. Det gælder ikke kun de aktiver, som I ejede hver især før ægteskabets indgåelse, men også det I hver især erhverver jer under ægteskabet. Det kan eksempelvis være udbetaling af arv, opsparing med videre.

Pensionsordninger skal dog ikke automatisk deles. I kan derfor risikere, hvis den ene part arbejder mere end den anden, at den ene ægtefælle får lov til at udtage sin væsentlig større pensionsopsparing, mens den anden ægtefælle må nøjes med en væsentlig lavere pensionsopsparing.

Det kan eksempelvis være de tilfælde, hvor man har aftalt, at den ene part skal tage sig mere af det huslige, mens den anden ægtefælle satser mere på karrieren.

Det kan i sådanne tilfælde, hvis I vil sikre hinanden bedst muligt og mest ligeligt, være en fordel at få udarbejdet en ægtepagt, således I deler pensionsopsparingerne mere ligeligt ved en eventuel skilsmisse eller aftaler at den ægtefælle, som har en lavere pensionsopsparing, får lov til at udtage flere af jeres fælles aktiver end den anden.

Ved oprettelsen af en ægtepagt er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige former for særeje.

Der findes eksempelvis det fuldstændige særeje, hvor hver ægtefælle udtager egne aktiver i tilfælde af skilsmisse. Det gælder både de aktiver, man har erhververet før ægteskabet, og de aktiver, man erhverver under ægteskabet.

Det betyder dog også, at den anden ægtefælle ikke får del i aktiverne ved et eventuel dødstilfælde.

En anden mulighed er at lave et ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, hvor man ved skilsmisse udtager sine egne aktiver, men hvor længstlevende får mulighed for at tage del i den afdøde ægtefælles aktiver. Det betyder samtidig også at den længstlevende ægtefælles særeje går hen og bliver et fuldstændigt særeje. Desuden findes der muligheden for at vælge brøkdelssæreje, sumsæreje mv.

Der er mulighed for at aftale, at alt, hvad I hver især ejer på tidspunktet for ægtepagtens indgåelse, bliver jeres respektive særeje, mens alt hvad der fremtidigt erhverves skal være fælleseje.

Det er også muligt at aftale, at for eksempel en fast ejendom, virksomhed, aktiver eller andet skal være særeje, mens resten af aktiverne skal være fælleseje.

Det kan være en god idé at kontakte en advokat, som kan hjælpe jer med at få et overblik over de forskellige muligheder for særeje, som kan være med til at sikre, at I får dækket jeres behov og ønsker.

En advokat kan ligeledes forklare jer om mulighederne og konsekvenserne ved en ægtepagt på en overskuelig måde, så I begge er informeret om jeres retsstilling ved en eventuel senere skilsmisse.

"Men vi er lige blevet gift, så kan jeg jo ikke forlange en ægtepagt," er der måske nogen, der vil sige til sig selv.

Det kan for mange virke som en dårlig idé at få udarbejdet en ægtepagt, da det lægger en dæmper på romantikken. Det er dog for mange en god beslutning, da man indgår en aftale, som tilgodeser begge parter på bedst mulig vis.

Der kan eksempelvis laves en ægtepagt, som giver manden ret til at eje sin virksomhed, uden at konen skal tage halvdelen ved en eventuel skilsmisse, mens konen samtidig får del i mandens pensionsordning. På den måde kan det for mange være en beroligende måde at sikre hinanden ved et ægteskab, da ingen skal bekymre sig om konsekvenserne ved en eventuel skilsmisse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ægtepagt først er gyldig, når den er skriftlig og underskrevet personligt af begge ægtefæller. Derudover skal ægtepagten tinglyses i personbogen.

Mit bedste råd vil være, at I tager kontakt til en advokat og drøfter mulighederne for en ægtepagt samt får en vurdering af, hvorledes I bedst muligt kan sikre hinanden på bedste vis.

Advokaten: Hvad med en ægtepagt, skat?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce