I Tyskland har de myndighederne allerede taget konsekvensen af ikke bare den stigende lastbiltrafik, men også den øgede privatbilisme, og indført miljøzoner, hvor kun lavtforurenende biler må køre.

Det samme ser Applus+ Bilsyn også gerne sker i Danmark, og bilsynsvirksomheden igangsætter nu en klistermærkekampagne, der skal sætte fokus på luftforureningen i byerne og opfordre politikerne til at indføre miljøzoner. Nødvendigheden af miljøzoner fremhæves af, at Danmark i de kommende år kan modtage helt op til 50.000 brugte biler fra Tyskland, der udskiftes netop på grund af indførelsen af miljøzonerne i Tyskland. Da ældre biler forurener mere end nye biler, forudser Applus+ Bilsyn, at dette vil forstærke forureningen i de danske byer med mindre, der gribes ind.