? Jeg kørte forleden dag bag Falcks redningsvogn med påhængt skiltetrailer på motorvejen mellem Esbjerg og Vejen. Redningsvognen kørte med udrykning - blå blink samt periodisk også horn.

Ifølge min børnelærdom må man ikke overhale et udrykningskøretøj, men i det aktuelle tilfælde kørte den konstant cirka 90 kilometer i timen på motorvejen, og det gav tydeligvis anledning til megen tvivl hos mange: Enkelte overhalede, som om intet var hændt... rigtig mange kom bagfra i overhalingsbanen, opdagede de blå blink og bremsede ned, men fortsatte så overhalingen efter lidt betænkningstid. Andre igen afbrød overhalingen og kørte ind bag redningsvognen, men blev så efterhånden utålmodige og overhalede alligevel.

Vi var højst to, som blev liggende bag vognen hele vejen - og det er måske i virkeligheden også forkert? Irriterer det chaufføren?

Hvad siger lovens bogstav? Og hvad siger praksis? Jeg har på fornemmelsen, at det er to forskellige ting.

Der er et andet aspekt i det - det rent praktiske. En redningsvogn med skiltetrailer er efter al sandsynlighed på vej til en større færdselsulykke for at afspærre (og "redde"). Er det så hensigtsmæssigt at overhale og måske bidrage til yderligere kø ved ulykkesstedet, inden redningsvognen når frem?

Og et sidste aspekt: Er det hensigtsmæssigt at skulle transportere afspærringsmateriel 50 kilometer fra Esbjerg til Vejen...? Jens V

SVAR: Færdselsloven siger kort og godt, at "andre trafikanter i god tid skal holde vejen åben for (udryknings-)køretøjet. Kørende skal om nødvendigt standse."

Og det giver ikke svar på dine spørgsmål, så med politikommissær Henrik Vallø fra færdselspolitiet som vejleder kan vi fastslå:

1. Man må godt overhale et udrykningskøretøj under visse omstændigheder. Der er ikke noget forbud mod en sådan overhaling. Henrik Vallø har selv været ud for på politimotorcykel at eskortere en ambulance, hvor han og kollegerne ligefrem vinkede de bagvedkørende bilister forbi.

2. Der er således ikke noget forkert i at overhale Falcks skiltevogn, når den kører med 90 kilometer i timen på motorvej.

3. Man skal ikke overhale. Hvis man holder korrekt afstand, vil man ikke genere Falckbilens fører, at man kører bagved.

4. Lovens bogstav og praksis er i god overensstemmelse, selv om dit eksempel tyder på, at mange ikke føler sig på sikker grund. Måske fordi færdselsloven reelt ikke beskriver situationen.

5. Om man vil være til ulempe ved et ulykkessted længere fremme ad motorvejen, når man overhaler, kan man reelt ikke vide. Risikoen er der, men det kan jo lige så godt være, at skiltevognen skal af motorvejen.

6. Henrik Vallø finder det bestemt ikke hensigtsmæssigt at transportere et advarselsskilt mod ulykke 50 kilometer. Men det er et spørgsmål om kroner og ører. I det sydlige Jylland er der således skiltevogne i Esbjerg, Vejle og Aabenraa. I ekstraordinære tilfælde kan der også trækkes på en skiltevogn i Kolding. Lars Stokbro