For nogle år siden stod jeg med det ene ben i spjældet, fordi Sikkerhedsstyrelsen mente, at jeg havde hjulpet elektrikeren (u)lovligt meget med de elektriske installationer på mit nye værksted - og tilmed haft den frækhed at skrive om det i avisen.

Og forleden stod jeg der så igen. Vores gamle båd er købt i USA, hvor de jo elsker alt elektrisk, som blinker og siger dyt. Båden har derfor alle de dimser til 12 volt, som du kan tænke dig - og dertil en komplet 110-volt installation med inverter og hele svineriet.

Men 110 volt er vel ikke lovligt i Danmark - eller er det? Og hvad gør man - for man må garanteret ikke bare selv gå i gang - eller må man?

Svaret er ikke spor enkelt - må jeg invitere læserne på et juridisk terrænløb med forhindringer og indbyggede overraskelser ...

Vi må selv

Man skal forholde sig til tre vigtige faktorer i dette spil:

1 - Søfartsstyrelsen er højeste autoritet på danske både.

2 - for både, som skal være CE-mærkede (bygget eller importeret til EU fra 1998 og frem), gælder, at de ved salg/import skal være i overensstemmelse med de europæiske standarder for 220 volt i fritidsbåde: DS 13297.

3 - for både, som ikke skal være CE-mærket (bygget i EU før 1998) er der ingen specifikke krav til 220 volt installationen - heller ikke ved salg.

Og hvad betyder det så?

Frihed under ansvar

1’eren er ren dynamit: At Søfartsstyrelsen er den ubestridt højeste autoritet til søs, betyder i gribende enkelhed, at Sikkerhedsstyrelsen ikke er det - at dens regler altså kun gælder for landkrabber. Herunder Landkrabbestyrelsens regel om, at kun autoriserede elektrikere må pille i den faste installation - det må søens folk gerne.

2’eren er lidt mere kringlet: Både fra 1998 og frem skal ved salg være forsynet med CE-mærke, hvor en "notified body" erklærer, at båden lever op til en lang række EU-standarder - om eksempelvis 220 volt i fritidsbåde. CE-mærket er altså din garanti for, at båden var i den skønneste orden, da den forlod værftet - men hvad nu, hvis du laver om på installationen?

- Du må godt ændre på båden og sejle videre i den - du må endda udføre arbejdet selv eller få hjælp af naboen - det er på ingen måde ulovligt, hvis arbejdet udføres forsvarligt. Men du skal vide, at hvis du ændrer konstruktionen, er den oprindelige CE-erklæring ugyldig, siger Palle Kristensen fra Søfartsstyrelsen.

- Men så er det vel også ulovligt?

- Nej, CE-mærket er et krav for at måtte sælge båden - ikke for at sejle i den. Du må jo også bygge en båd - eller købe én og gøre med den, hvad du vil - dog er du som skipper ansvarlig for, at båden er i forsvarlig stand.

- Og hvad betyder "forsvarlig" - rent elektrisk?

- Jamen, vi har ikke egne standarder på det elektriske område, så jeg henviser til DS 13297 ...

- Så er vi jo lige vidt.

- Ja - og nej: Følger du DS 13297, så har du principielt udvist den omhu, som forventes af dig - laver du installationen, som du selv synes, er det derimod dit personlige ansvar - og din bevisbyrde. Fik du den?

Det er nok bedst, at vi bare følger DS 13297 ...

Brandfare

3’eren: Din båd er en gammel slæde, der slet ikke er CE-mærket. Også her må du gøre det selv, og igen: Frihed, men under ansvar. I Søfartsstyrelsens optik betyder det ikke, at der er frit slag for 220-volts fusk og klamp med tilfældige stumper fra Jem & Fix, men derimod, at du som minimum følger DS 13297. Der er ingen, som kontrollerer din installation - hverken Søfartsstyrelsen eller forsikringen, som skal betale gildet, hvis uheldet er ude. Og det er det ikke så sjældent.

- Fejl i landstrømmen er en af de almindeligste årsager til brand om bord, fortæller Gert Toft - direktør for Pantaenius.

- Typiske årsager er fejl på stik, ledninger og ladere - kabeltromler, som ikke er rullet helt ud - varmeblæsere fylder også i statistikken, siger han.

Og så kan der ske overladning af batterierne, når båden ligger med landstrøm fra den ene weekend til den næste - eller hele vinteren.

- Hvis du spørger mig, så bør man aldrig forlade sin båd med landstrømmen til, siger Gert Toft.

Idiotsikker installation

Rundt om i danske havne ligger stribevis af både, som skriger på at få en ny 220-volt installation. Min - bare for at nævne en enkelt ...

Og så er der alle amerikanerbådene med 110-volt installationer - med eller uden CE-mærke, men det taler vi ikke om ... For slet ikke at tale om alle de både, som bare er gamle: Kabler, samledåser og stik er møre - laderen er en tikkende brandbombe og HFI-relæet ikke-eksisterende.

Men hvordan får man lavet en installation af CE-standard - uden at være ingeniør og uden at blive ruineret?

Det skal jeg fortælle dig - Ctek laver nemig et hamrende smart Marine System, som kan monteres helt uden at skrue eller pille i de ædlere dele: Du monterer et lille skab med HFI-relæ og sikringer - udenfor monterer du så et vandtæt stik som indtag, og rundt om i båden et antal stikkontakter - og endelig forbinder du hele herligheden med kabler, som er forsynet med stik, så det er umuligt at gøre noget forkert. Til slut trækker du en stel-ledning imellem fordelerskabet og motoren.

Resultatet er en top-professionel installation med robuste og fugtsikre kabelforbindelser - det udvendige indtag er helt vandtæt, og systemet har sikring imod galvanisk tæring - og så er det CE-mærket med henblik på selv-montering i lystfartøjer - sådan!

Cteks Marine System stinker af kvalitet - indtaget ligner noget, man kun ser på rige folks både, og fordelerskabet signalerer "styr på tingene". Slut med forlængerledninger og fugtige stik i kistebænken - nu stikker vi bare det proffe landstrømskabel i det vandtætte indtag - så er der strøm i hele båden.

Det tog mig en god lang eftermiddag at trække kabler og montere det hele - og det er en dejlig fornemmelse at vide, at det ikke bare er lovligt og forsvarligt, men ligefrem CE-godkendt, så man kan sejle helt til Tyskland eller Sverige, uden at gøre sig til forbryder.

Nu venter vi så bare på, at Ctek laver en lille inverter, som automatisk forsyner systemet med 220 volt fra batterierne, når man ikke lige har landstrøm, men gerne vil lade telefon, fotoapparat og computer op - det ville være dejligt ...
  • Fyens Stiftstidende