! Mange læsere klager over rystelser i deres rat - især når de bremser. Og her kan du se sort på hvidt - eller gravrust på blankslebet støbejern - årsagen til rystelserne.

På bagsiden af bremseskiverne kan der sidde små og store rustpletter, og disse skader vil man ikke lægge mærke til, når man skifter hjul, kontrollerer, renser og smører bremser eller ved andre reparationer, hvor man har adgang til skivebremserne.

Sagen er, at bremseskiverne ser fine, glatte og blanke ud på forsiden - altså den side, som vender væk fra hjulnav, støddæmper og inderskærmen. Den anden side - bagsiden af bremseskiverne - er svær at komme til at inspicere, netop fordi hjulnav, bærearm og støddæmper dækker størstedelen af skiven. Typisk er denne side af bremseskiven mest udsat for regnvand, mudder og stenslag samt slud og saltvand om vinteren.

Bremseskiven på billedet blev afmonteret, fordi den var slidt ned til mindstetykkelsen, og samtidig var det mit håb, at nye skiver ville fjerne en irriterende rysten ved nedbremsning fra motorvejshastighed. Ved landevejs- og bykørsel var der ingen problemer med rystelser.

Og ganske rigtig, da skiverne var skiftet, var rystelserne væk - og bilen bremser betydeligt bedre. Som det ses på billedet, var det ikke hele bremseskiven, der blev udnyttet, når bremseklodserne klemte om skiven. To-tre millimeter indvendig og udvendig på skiven var rusten, fordi bremseklodserne ikke har haft kontakt med skiven dér. Disse rustkanter kan også give vibrationer og mislyde ved nedbremsning. Typisk sliber man kanterne af ved bremseeftersyn, men igen vil man ofte her kun få slebet af skivens yderside, mens indersiden er vanskelig at komme til.

Konklusionen på udskiftningen af disse bremseskiver kan således være, at det ikke kun er skæve bremseskiver, som giver vibrationer. Heller ikke dårligt monterede skiver uden ordentlig rengøring af navet skal have skylden altid.

Bremseskiver med dyb gravrust - især som her i punkter, som vil give ujævn friktion og bremsevirkning - kan være årsag til, at bremseskiverne skal skiftes for at få bugt med rystelserne.

Nogle mekanikere undlader at montere de billigste bremseskiver, fordi de mener, at støbegodset i disse er får dårligt og uens, så risikoen for rustpletter er stor.

I øvrigt har et fint lag rødt rust - nærmest som støv - på bremseskiverne intet med rystelserne at gøre. Det er overfladerust, som dannes på alle bilers blanke jernskiver efter få timer i fugtigt vejr. Dette rustlag slibes af bremsekloderne ved første opbremsning.

Gravrust er sorte, mærkbare fordybninger i skiven - fordybninger, som kan mærkes med fingre og negle, fordybninger, som helt sikkert vil få rat og styretøj til at hoppe og danse, når du bremser.

Lars Stokbro