De frygtede højresvingsulykker, hvor cyklister påkøres og dræbes eller kvæstes, har optaget trafikforskerne gennem flere år. Flere løsninger har set dagens lys, men der sker stadig mange højresvingsulykker.

Det har fået Dansk Fodgænger Forbund til at foretage trafik-observation i nogle udvalgte lyskryds, og resultatet er at 33 % af bilisterne, overskrider stoplinjerne.

Især overskridelse ved højresving er fatalt for cyklister, som skal fortsætte ligeud.

Overskridelserne er registreret for både ligeudkørende og venstre- eller højresvingende biler, men især overskridelse ved højresving er fatalt for cyklister, som skal fortsætte ligeud. Stoplinjerne er mange steder netop trukket lidt tilbage for at bilisten bedre kan se cyklisterne.

Flere årsager til sjusk

- Nu skal bilisterne ikke have al skylden alene, siger formand Mikael le Dous.

- Nogle af stoplinjerne var udviskede til næsten usynlighed, og det hjælper selvfølgelig ikke på sagen. Men det ændrer ikke ved det overordnede billede, som ifølge vores undersøgelse tegner sig: Hele en tredjedel af bilisterne overtræder de regler, som skal være med til at forhindre ulykker i trafikken. Herunder højresvingsulykker.

- Vores observationer tyder desværre på, at vi kan indføre nok så mange regler og foranstaltninger i trafikken, men det vil have ringe effekt, hvis bilisterne ikke overholder disse regler, siger fodgængerformanden.

Trafik-observationerne blev foretaget midt på dagen i perioden 9.-15. september 2008 i Helsingør. Der er foretaget ialt 165 observationer, med 55 overskridelser, i tre forskellige lyskryds. Antal overskridelser for de tre lyskryds var henholdsvis 32, 33 og 39 %.
  • fyens.dk