Sprogdoktor

Sprogdoktoren går i køkkenet og serverer fynske specialiteter

- Kender du udtrykket snerrekartofler. Sådan spurgte en sejler fra Odense Yachtklub på Stige Ø.

- Og hendes kammerater supplerede: - Ja, det ord kender vi også. Det betyder brasekartofler.

Her ramte sejlerne en læk i Sprogdoktorens viden. Så jeg måtte undersøge sagen til bunds.

At snerre har i moderne ordbøger to betydninger. En hund snerrer. Det vil sige, at den knurrer og viser tænder. Når mennesker snerrer, betyder det, at de vrænger, at de siger noget med bred eller sur stemme. Manden snerrede ad konen.

At snerre har tidligere haft en ekstra betydning. Ordbog over det danske Sprog (1942) nævner betydningen at småkoge eller at småstege, at blive opvarmet eller holdt varm over en svag ild eller blive sveden.

Det må være denne betydning, som har givet navn til snerrekartoflerne. Snerre er i øvrigt et lydefterlignende ord, som er beslægtet med at snurre. 

Jeg har også spurgt hos Afdeling for Dialektforskning på Københavns Universitet. Her svarer lektor Asgerd Gudiksen:

- Vi kender ikke ordet snerrekartofler. Men i vores arkiv har jeg fundet snurrepoteter og snurrekartoffel med fynske eksempler.

I Ømålsordbogen kan man også finde ordet snerrekaffe.

- Det er kaffe, der har stået og snerret med uheldig indvirkning på smag og kvalitet.

Landmand og folkemindesamler Børge Jensen, Langsted: - Jeg har også tit hørt udtrykket, men kun i formen snurrekartofler. 

 

Ryttere

Lad os fortsætte inspektionen af det fynske køkken. Er der andre specielt fynske ord for madretter og anden spise.

- Hvad med ryttere? spurgte Børge Jensen, da jeg besøgte ham hjemme på gården Overgaard i en pause under høsten.

Det viser sig dog, at ordet rytter om en lille rugbrødsfirkant med pålæg også kendes og bruges andre steder i landet. Ordbog over det danske Sprog (1939) nævner rytteren og kalder den for "talesprog, især barnesprog eller dialekt".

Hvad så med rygeosten? Den er da ærkefynsk, ikke?

 Jo, næsten. Den Store Danske Encyklopædi giver dog ikke rygeosten 100 procent fynsk indfødsret. Dette leksikon skriver: "Osten, der er en gammel dansk specialitet, som især kendes fra Fyn, spistes oprindelig på fedtebrød, overhældt med fløde og sukker."

Madleksikonet "Viden om mad" (www.videnommad.dk) tilføjer:

"Rygeosten er den eneste helt originale ostetype af dansk oprindelse, dvs. den eneste ost, som er opfundet i Danmark uden inspiration fra udenlandske oste. Surmælksost er så vidt vides den oprindelige form for ost, og den er desuden meget let at fremstille. Rygeost er en gammel dansk specialitet, der fra begyndelsen af 1800-tallet blev fremstillet rundt om på de fynske gårde. Rygeostens egentlige oprindelse ligger dog formodentlig langt tilbage, måske helt tilbage i vikingetiden, hvor surmælksosten har sin oprindelse. Det var imidlertid fynboerne, der tog osten til sig og gjorde den kendt i hele landet. Derfor kaldes rygeost også typisk fynsk rygeost. I dag foregår hovedparten af produktionen af rygeost stadig på små mejerier på Fyn."

Rygeost eller røgeost

Hedder det så rygeost eller røgeost? I dag nævner ordbøgerne kun formen rygeost. Men Ordbog over det danske Sprog (1939) optog både rygeost og røgeost.

Morten Korch skrev "røjeost". I "Liv og Lune" (1934) omtaler han "en god Mellemmad med Rullepølse, Røjeost og Skørost".

Det er dog ikke alle producenter, der følger moderne ordbøger. Firmaet Thrane sælger således "Ægte fynsk røgeost". Løgismose sælger "Fynsk rygeost".

Ostekendere blandt læserne vil nok påpege, at der også findes en ost ved navn fynbo. Det er korrekt. Den fortæller jeg om på næste mandag.

  • fyens.dk