Broken News

Kunsthistoriker raser over, at Odense har ødelagt et hovedværk i moderne street art. Arvinger kræver kendt gade genopført, nøjagtig som den blev anlagt i 1970.

Odenses omstridte Thomas B. Thriges Gade, som blev lukket, gravet væk og dækket til med en helt ny bydel, skal genopbygges, fordi den er et hovedværk i moderne stedspecifik kunst.

Det mener Niels Erik og Ellen Jørgensen. De er børnebørn af vejingeniør Henning Jørgensen, som tegnede motorgaden, der blev opført fra 1959 til 1970 og nedlagt i 2014.

- Vores bedstefar var ikke nogen almindelig vejingeniør. Han tegnede gennem sin karriere flere gadegennembrud og nedlæggelser af historiske bykerner, men Thomas B. Thriges Gade var hans første værk og et enestående dokument for sin samtid, siger Niels Erik Jørgensen.

Han og hans søster kalder bortskaffelsen af Thomas B. Thriges Gade for kunsthistorisk hærværk og minder om, hvordan man i andre byer har været bedre til at bevare deres gadekunst. For eksempel Skolegadegennembruddet i Svendborg og Adelgadegennembruddet i Nyborg.

En unik gadeinstallation

Vejingeniørens børnebørn bakkes op af professor Dorte Gyldenrahm fra Statens Kunstråds bedømmelsesudvalg for landscape art:

- Henning Jørgensens var en stor og overset installationskunstner. En visionær kunstner, som var inspireret af radikale gadegennembrud i større tyske byer i første halvdel af fyrrerne. Thomas B. Thriges Gade var en helt unik gadeinstallation udført i stål, beton og asfalt, der på monumental vis skulle illustrere det moderne menneskes stræben og rastløshed. Et formativt hovedværk i kunstnerens samlede værk, siger professor Gyldenrahm og understreger, at en genskabt motorgade vil kandidere til at blive optaget op Unescos liste over kulturel verdensarv.

- Henning Jørgensen tegnede sine gadegennembrud ud fra et strengt monokonceptuelt syn på byrum. Et kunstsyn, der var årtier forud for sin tid og handlede om at inddrage omgivelserne i kunstværket, der på den måde fik sit eget mobile og transparente liv. Det er virkelig verdenskunst at indtænke lyden og lyset fra 25.000 dagligt gennemkørende biler i et kunstværk, siger professor Gyldenrahm.

Katastrofale konsekvenser

Det oprindelige værk, Thomas B. Thriges Gade, målte 800 meter i længden og 60 meter i bredden og var monteret i en robust selvbærende sokkel. I Odense Byråd er man så lamslået over udsigten til at skulle finde penge til nedrivning af den nye bydel og genskabelse af det oprindelige værk, at det ikke har været muligt at indhente en kommentar.

En anonym embedsmænd vil dog godt erkende, at de økonomiske konsekvenser er tæt på at være katastrofale.

Men det behøver slet ikke være så dyrt igen, lover Niels Erik Jørgensen.

- For ganske få milliarder kroner vil det være muligt at rive alt det pjat ned, man har bygget oven på vores farfars kunstværk, asfaltere det hele og montere lamper, lyskryds og andet gadeudstyr, nøjagtig som det var tænkt i 1959, siger han.

Kunst? Ingen tvivl

På kommunens facebookside har hundredvis af borgere protesteret over, at man kan kalde en gade for et kunstværk.

Men der er ingen tviv om lødigheden af værket, siger kurator Robert Storm Petersen fra Frederiksberg Runddels Kunstsamling i København:

- Man kan ikke smadre en historisk bykerne for at bygge en motorvej. Og når man ikke kan det, men alligevel vælger at gøre det, så er man en stor kunstner. En anerkendt definition på kunst lyder nemlig, at "kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst," siger Robert Storm Petersen.

  • fyens.dk